ผู้อุปถัมภ์ UNHCR

ตำแหน่ง ผู้อุปถัมภ์ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เป็นตำแหน่งที่มอบให้แก่ผู้อุทิศตนในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและส่งเสริมการทำงานของ UNHCR  รวมทั้งเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาผู้ลี้ภัยต่อสังคม พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนร่วมสนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้เรามีงบประมาณเพียงพอในการทำงานเพื่อช่วยชีวิตผู้ลี้ภัย

ในปี พ.ศ. 2561 UNHCR ริเริ่มตำแหน่งผู้อุปถัมภ์โดยมอบให้บุคคลที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อผู้ลี้ภัยและสร้างการรับรู้ถึงวิกฤติผู้ลี้ภัย รวมถึงการสนับสนุนการทำงานของ UNHCR

ผู้อุปถัมภ์คือบุคคลที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจโดยไม่เหน็ดเหนื่อยในการให้ความร่วมมือกับ UNHCR เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ผู้อุปถัมภ์ UNHCR

พระเมธีวชิโรดม  (ว.วชิรเมธี) เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ที่ ท่าน ว.วชิรเมธี ให้ความกรุณาต่อ UNHCR ในการร่วมสนับสนุนแคมเปญ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก” Nobody Left Outside เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และระดมทุน แก่ผู้ลี้ภัยที่ขาดแคลนที่พักอาศัยเป็นจำนวน 2 ล้านคน

เจ้าหญิงซาร่า ซิด แห่งประเทศจอร์แดน ด้วยความทุ่มเทในการทำงานเพื่ออุทิศตนในการให้ความช่วยเหลือแม่และเด็กผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปราะบาง โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพของแม่และทารกแรกเกิด