Irak Acil Durumu

Milyonlarca Iraklı on yıllardır süren çatışma ve şiddet olaylarından sonra ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır.

Iraklıların birçoğu, yalnızca üstlerinde bulunan elbiselerle, dehşete düşmüş halde, kaçmak için yollara düşmüştür. Şu anda sınırlı mali kaynaklarını konaklama ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüketen bu kişiler, çaresiz bir şekilde acil durum yardımına ihtiyaç duymaktadır.

3,231,210 kişi

Irak içerisinde yerlerinden edilmiştir


1,626,558 kişi

geçici yerleşim yerlerinde hayatını sürdürmektedir


Daha fazla istatistik için

15 Eylül 2017 tarihinde güncellenmiştir