Bir Bakışta Eğilimler

Günümüzde zorla yerinden edilmenin kaydedilen en yüksek düzeylere ulaştığına tanıklık ediyoruz.

Dünya genelinde şimdiye dek görülmemiş büyüklükte bir nüfusa karşılık gelen 79.5 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Bu nüfusun 26 milyonunu mülteciler oluştururken; yarısından fazlası 18 yaşının altındadır.

Aynı zamanda kendilerine tabiiyet verilmeyen ve eğitim, sağlık hizmetleri, istihdam ve hareket özgürlüğü gibi temel haklara erişemeyen milyonlarca insan olduğu tahmin edilmektedir.

Çatışma veya zulüm nedeniyle dünya nüfusunun %1’i zorla yerinden edilmiştir, bizim UNHCR olarak yaptıklarımız her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir.

Verilerimizi nasıl topluyoruz

UNHCR Saha Bilgi ve Koordinasyon Birimi’nde tam zamanlı çalışan istatistikçiler; büyük çaplı bir yerinden edilme krizi yaşandığında kaç kişinin yardım ihtiyacı içinde olduğunu, ne kadar yardıma gereksinim duyulduğunu ve kaç personelin sahada görevlendirilmesi gerektiğini öngörebilmemiz için kaçmak zorunda kalan kişi sayısını takip eder.

Bu sayılar her yıl Küresel Eğilimler ve Küresel Çağrı raporlarımızda yayınlanır.

Personel sayıları

Personelimiz UNHCR’nin belkemiğini oluşturur. 31 Mayıs 2019 itibariyle yüzde 90’ı sahada olmak üzere 16.803 kişi UNHCR bünyesinde çalışmaktadır.

Personelin bölgesel ofislerde, ülke ofislerinde, alt ve saha ofislerinde çalıştığı 134 ülkede operasyonlarımızı sürdürmekteyiz. Hukuki koruma, idari yönetim, topluluk hizmetleri, kamu işleri ve sağlık dâhil olmak üzere farklı alanlarda uzmanlaşan personelimiz yerinden edilen kişilere yardım edebilmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Finansal rakamlar

Fon kaynaklarımızın neredeyse tamamını gönüllü katkılar oluşturmaktadır ve bu katkıların yüzde 86’sını hükümetler ve Avrupa Birliği yapmaktadır. Fon kaynaklarının yüzde 3’ü diğer hükümetler arası kuruluşlardan ve havuzda toplanmış fonlama mekanizmalarından gelirken; yüzde 10’u vakıflar, şirketler ve bireyler dâhil olmak üzere özel sektörden gelmektedir. Ayrıca BM’den idari maliyetler için sınırlı bir sübvansiyon (yüzde 1) almaktayız ve çadır, ilaç ve tır gibi kalemler dâhil olmak üzere aynî katkıları kabul etmekteyiz.

UNHCR, 1950 yılında 300.000 ABD doları tutarında, ihtiyaçları karşılamak için ancak yeterli olan yıllık bir bütçe ile kurulmuştur; ancak yaptığımız iş ve kapasitemiz büyüdükçe, giderlerimiz de artmıştır. Yıllık bütçemiz 1990’ların başında 1 milyar ABD dolarına çıkmış iken 2019 yılında 8,6 milyar ABD dolarına ulaşarak yıllık olarak yeni bir rekor düzeye ulaşmıştır. UNHCR’nin mali gereksinimleriyle ilgili güncel bilgilere erişmek için Global Focus web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Yıllık bütçemiz, Suriye krizi veya büyük ölçekli geri dönüş operasyonları gibi acil durumları kapsamak amacıyla sürmekte olan operasyonları ve ek programları destekleyen programları içermektedir.

İstatistik ve operasyonel veriler  

Sağladığımız doğru, ilgili ve zamanında veriler ve istatistikler, mülteci operasyonları için kritik önemdedir. Bu kilit önemdeki kaynak, mülteci nüfuslarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tüm ortaklar tarafından kullanılmaktadır.

UNHCR’nin İstatistik Veri Tabanı saha operasyonları için gerekli olan verileri, raporları ve diğer bilgileri sağlar. Bu veri tabanı aynı zamanda ilgi alanına giren kişilerle -mülteciler, sığınmacılar, ülkelerine geri dönen mülteciler, ülke içinde yerinden edilenler ve vatansız kişilerle- ilgili de istatistiksel raporlar içerir.  Mültecilerin sığındıkları ülke, menşe ülke, toplumsal cinsiyet, yaş, yer ve hukuki statüleriyle ilgili ayrıntılı bilgi de mevcuttur. Mültecilerin korunması ve UNHCR operasyonlarının niteliğine ilişkin göstergeler giderek daha fazla toplanmaktadır.

Daha fazla bilgi için, İstatistiksel Yıllık Raporlaryıl ortası eğilimler ve sığınma eğilimleri raporlarını inceleyebilirsiniz.