'
;

Kapasite Geliştirme

Kapasite geliştirme, UNHCR Türkiye Ofisi’nin mülteciler ve sığınmacılara daha iyi koruma sağlamaya yönelik stratejisi kapsamında temel bir unsurdur ve UNHCR, kapasite geliştirmeyi uluslararası korumaya ilişkin yetkisinin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Daha ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse, kapasite geliştirme faaliyetleri şunları hedeflemektedir:

  • Ulusal makamların teknik becerilerini güçlendirmek,
  • Kanunlar ve politikaların uluslararası mülteci hukukuyla uyumlu ilkeleri ve standartları içermesini güvence altına almak için yasamaya ilişkin destek sunmak,
  • Sahada uygulanmakta olan eylemlerin yasal çerçeveyle tutarlılığını artırmak ve
  • Mültecilerin kendi kendilerine yetebilirliğini destekleyen haklardan faydalanmalarını ve hizmetlere erişmelerini sağlamak.

UNHCR, bu girişimler aracılığıyla, mülteci ve sığınmacı topluluklarının yanı sıra Türk yetkilileri, sivil toplumu, ortakları ve ülkede insani faaliyetler yürüten diğer aktörleri desteklemektedir.

Kapasite geliştirme, politika, işgücü ve organizasyonel düzeylerde gerçekleştirilmektedir. Uzmanlığı geliştirmek ve uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilere yönelik hizmet ve programların daha iyi standardlarda sunulmasını sağlamak amacıyla hedef kitlenin farkındalık düzeyine bağlı olarak kapasite geliştirme faaliyetlerinde bulunmak için farklı metodolojiler benimsenmiştir. Farklı bağlamlarda yüz yüze eğitim, koçluk ve çalıştaylar kullanılmaktadır. UNHCR, ayrıca, eğiticilerin eğitimi faaliyetleri aracılığıyla, devlet makamlarının bilgi birikimini destekleme yoluyla kapasite geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır.