'
;

Sosyal Uyum ve Harmonizasyon

UNHCR, mültecilerle ev sahibi toplum ve hizmet sağlayıcılar arasındaki iletişimi ve diyaloğu geliştirmenin yanı sıra mültecilerin topluma kabulünü desteklemek üzere sosyal uyum çalışmaları yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2018’in Şubat ayında hayata geçirdiği Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’nın uygulanması ve mültecilerle ev sahibi toplum arasındaki sosyal uyumu güçlendirmek için yerel yönetimler, belediyeler, STK, imam ve muhtarlarla yapılacak ortak çalışmalar UNHCR’nin öncelikli faaliyet alanları olmaya devam etmektedir.

UNHCR ile GİGM, mültecileri, ev sahibi toplumu, yerel makamları, akademiyi ve sivil toplumu kapsayıcı bir yaklaşımla sosyal uyumu güçlendirmeye yönelik çok sayıda eylemi hayata geçirmek için işbirliği içinde hareket etmektedir. Bu çerçevede yerel politikaların oluşturulması, bilgi paylaşımı ve mültecilerle ev sahibi toplum arasında samimi bir ortam yaratılması için farklı paydaşlara yönelik farkındalık yaratma çalışmaları ve sosyokültürel etkinlikler düzenlenmektedir.

UNHCR, yerel düzeyde mültecilere yönelik çalışmaları geliştirmek üzere belediyelerle teknik kapasite geliştirme faaliyetlerini de içeren işbirlikleri yürütmektedir.

UNHCR ayrıca Halk Eğitim Merkezleri üzerinden Türkçe dil kurslarını yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda personele ve tercümanlara yönelik eğitim programları düzenlenmekte, eğitim malzemeleri giderlerinin karşılanmasında ve öğretmen maaşı ödemelerinde destek verilmektedir. Merkezlerde açılan Türkçe kursları aynı zamanda sosyal uyuma katkı sağlamaktadır.