Topluluklarla İletişim

Mülteciler ve sığınmacılarla iletişim kurmak, UNHCR’nin Türkiye’deki çalışmalarının temel bileşenlerinden biridir. UNHCR, ilgi alanına giren kişilerin koruma ve yardım hizmetlerine erişmek için ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmalarını ve hayatlarıyla ilgili bilgiye dayalı kararlar vermelerini sağlamak için Türk hükümeti ve çeşitli ortaklarla işbirliği içinde çalışmaktadır. UNHCR aynı zamanda faaliyetlerinin hem ev sahibi hem de mülteci toplulukların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılaması için farklı mülteci topluluklarından da bilgi ve geribildirim almayı hedeflemektedir. UNHCR ve hizmet sunduğu kişiler arasındaki karşılıklı iletişim, yalnızca UNHCR’nin programlarının etkin ve kaliteli olmasını sağlamakla kalmamaktadır, aynı zamanda hesap verebilirlik ve şeffaflık açısından da önemli bir unsurdur.

UNHCR, ilgi alanındaki kişileri hakları, yükümlülükleri ve Türkiye’de onlara sunulan hizmetler konusunda bilgilendirmek amacıyla çeşitli iletişim kanalları ve araçları kullanmaktadır. Koruma ve yardım hizmetlerine ilişkin kilit konularda erişim ve bilgilendirme oturumları düzenlemektedir. UNHCR, aynı zamanda, ilgi alanındaki kişilerin istedikleri zaman bilgi alabilmeleri ve bu bilgileri arkadaşları ve aileleriyle paylaşabilmeleri için basılı materyaller üretmektedir.

Buna ek olarak, UNHCR mültecilere ve sığınmacılara yüz yüze, telefon aracılığıyla veya yazılı olarak bire bir danışmanlık sunmaktadır. Bu da, kişisel durumların ele alınması ve gerektiği şekilde çözülmesini sağlamaya yardım etmektedir.

UNHCR, 2017 yılında mülteciler ve sığınmacılarla olan iletişiminin erişim alanını özellikle dijital araçların kullanımı ve ortaklarla güçlendirilmiş işbirliği aracılığıyla genişletmeye çalışmaktadır.