'
;
© UNHCR/ E. Gürel

UNHCR olarak temel amacımız, evlerinden kaçmak zorunda kalan kişilerin haklarının ve refahının korunmasını sağlamaktır. İhtiyaç içindeki herkesin sığınma talebinde bulunma hakkına sahip olmasını ve başka bir ülkede güvenli bir şekilde korumaya erişmesini temin etmek için, ortaklarımız ve ev sahibi topluluklarla birlikte çalışıyoruz. Ayrıca, kalıcı çözümler bulmak için de yoğun bir şekilde çaba harcıyoruz.

Yarım yüzyıldan uzun bir süredir, UNHCR, milyonlarca insanın hayatlarına yeniden başlamasına yardımcı olmuştur. Bu kişiler arasında mülteciler, ülkelerine geri dönenler, vatansız kişiler, kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş olanlar ve sığınmacılar da bulunmaktadır. Koruma, barınak, sağlık ve eğitim alanlarındaki çalışmalarımız, parçalanmışlıkla örülü geçmişleri iyileştirip daha parlak gelecekler inşa etmekte kritik önem taşımıştır.

Sığınmacılar

Sığınmacı, sığınma talebi henüz işleme alınmamış kişidir

Kendi Ülkeleri İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler

Kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş insanlar, güvenli bir yer bulmak için bir ülke sınırını geçmemiştir.

Mülteciler

Mülteciler, çatışma veya zulümden kaçan kişilerdir.

Vatansızlığın Sonlandırılması

Vatansız kişi, kendi hukukunun işleyişi içerisinde hiçbir Devlet tarafından vatandaş olarak sayılmayan kişidir.

Ülkelerine Geri Dönen Kişiler

Ülkelerine dönmek genellikle travmatik olabilecek bir sürgünün sona ermesi anlamına gelmektedir.

Küresel Ölçekte UNHCR ve Bireylere Koruma Sağlanması

Her bir insan, zulüm ve ayrımcılıkla karşılaşmadığı bir hayat yaşamayı hak eder.