'
;

Hükümetler normal şartlarda vatandaşlarının temel insan haklarını ve fiziksel güvenliklerini güvence altında almaktadır. Ancak insanlar mülteci olduklarında, bu güvenlik ağı yok olmaktadır.

Savaştan veya zulümden kaçan mülteciler çok hassas durumda olabilirler. Kendi devletlerinin onlara sağladığı bir koruma olmadığı gibi, onlara zulmeden çoğunlukla kendi hükümetleridir. Diğer ülkeler onları kabul etmez veya koruma sağlamazsa; bu kişiler kendilerini temel haklarının, güvenliklerinin ve hatta hayatlarının tehlike altında olduğu, katlanılması güç bir durum içinde bulabilirler.

Biz, UNHCR olarak, zorla yerinden edilmiş kişilerin sığındıkları ülkelerde temel insan haklarını savunarak; mültecilerin zulüm görebilecekleri bir ülkeye kendi istekleri dışında geri gönderilmemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Anavatanlarına gönüllü olarak geri dönmeleri, sığındıkları ülkelere entegre olmaları veya üçüncü ülkelere yerleştirilmeleri yoluyla mülteciler için uzun vadeli çözüm bulunmasına yardımcı oluyoruz.

Mültecilere Sağlanan Korumanın Güçlendirilmesi

Mültecilere sağlanan korumanın güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerimiz şunları kapsamaktadır:

  • Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü, Vatansız Kişilerin Statüsüne ilişkin 1954 Sözleşmesi ve Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin 1961 Sözleşmesi’ne katılımı teşvik etmek. UNHCR, 1999 yılında, 1951 Sözleşmesi’ne katılımın teşvik edilmesine yönelik bir kampanya düzenlemiştir. Bu kampanya Temmuz 2001’de UNHCR’nin 50. Yıldönümüne ve 12-13 Aralık 2001 tarihlerinde 1951 Sözleşmesi’ne taraf olan devletlerin bakanlar düzeyinde katılım gösterdikleri bir toplantı ile sona ermiştir.
  • Devletlerin idari talimatlar ve operasyonel kılavuz ilkeler dâhil olmak üzere ulusal mülteci mevzuatını yürürlüğe koymalarına veya gözden geçirerek düzenlemelerine yardım etmek ve ulusal mülteci statüsü belirleme usullerini uygulamak.
  • İlgili idari ve adli kurumları güçlendirmek, resmi kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının personeline eğitim vermek ve ilgili insan hakları organlarıyla irtibat kurmak.