'
;

Kurumlar Arası Koordinasyon

Türkiye’de mültecilere yönelik faaliyetlerin desteklenmesinde Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) çerçevesinde kuruluşlar arası koordinasyon sağlanmaktadır. Mültecilere yönelik faaliyetlerin liderliğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti üstlenirken Birleşmiş Milletler, koruma, gıda güvenliği, eğitim, sağlık, temel ihtiyaçlar ve geçim kaynakları alanlarında çalışan insani yardım ve kalkınma ortaklarıyla koordinasyon içinde etkin ve bütünleyici bir destek sunmaktadır. UNHCR, mültecilere uluslararası koruma ve kalıcı çözümler sunma sorumluluğu çerçevesinde UNDP ile birlikte 3RP’nin koordinasyonunu sağlamakta, koruma ve temel ihtiyaçlar sektörlerine liderlik etmekte ve UNICEF liderliğinde eğitim sektörünün yükseköğretim alanına öncülük etmektedir.

3RP, mültecilere ve ulusal sistemlere yönelik ihtiyaçları, etkin kaynak kullanımının yanında hizmetlerin tekrara düşmeden sunulmasını sağlayan bir koordinasyon mekanizmasını ve faaliyetlerde bulunan ortakların finansal ihtiyaçlarına uygun bir kaynak toplama platformunu ortaya koyan stratejik bir plandır. Bu plana göre Türkiye’deki 3RP ortakları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti öncülüğünde geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplumun yararına faaliyetler yürütmektedir.

UNHCR’nin de içinde bulunduğu 3RP ortakları, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde mültecilere, uluslararası koruma başvuru sahiplerine ve geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere farklı sektörlerde kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler sunma konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne destek olmaktadır. 3RP kapsamında sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal hizmetler gibi alanlarda mevcut ulusal sistemlere erişimi yaygınlaştırmaya ve mültecilerle ev sahibi toplum yararına geliştirilen programlarla sosyal uyumu güçlendirmeye yönelik faaliyetler yürütülmektedir. UNHCR, özellikle mültecilere sağladığı destekle ve mültecilerin ulusal sistemlere dâhil edilmesi yönündeki savunuculuk faaliyetleriyle 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasında Türk Hükümeti’ne destek vermektedir.

UNHCR, sektör planlarını revize ederek ve ev sahibi toplumu ve mültecileri destekleyen programları gereken şekilde düzenlemek için diğer ortaklarla işbirliği içinde farklı süreçler yürüterek 3RP’yi yaşanan COVID-19 salgınından doğan yeni ihtiyaçlara cevap verir hâle getirmektedir.