'
;

Acil Durumlar

Acil durumlarda, çok hızlı düşünmeli ve çabuk hareket etmeliyiz. Bir çatışmanın insanların evlerinden kaçmasına sebep olduğu ya da siyasi bir karışıklığın bir nüfusun yalnızca bir gecede zorla yerinden edilmesine sebep olduğu durumlarda, UNHCR yardım etmek için hazırdır.

Uzmanlarımız dünyanın herhangi bir yerinde görevlendirilmek ve yardımlarımız bu yerlere ulaştırılmak üzere hazırdır. Küresel tedarikçi ağımız, uzmanlaşmış kuruluşlarımız ve ortaklarımız sayesinde; 72 saat içerisinde bir acil durum operasyonunu başlatabiliriz. Bu kapasiteyi korumak için, UNHCR düzenli olarak gerçekleşen eğitim programları geliştirmiştir. Bu eğitim programlarının arasında, Acil Durumlara Müdahale Ekibi havuzumuzda yer alan tüm gönüllüleri olası bir insani krize hazırlamak için Acil Durum Yönetimi Çalıştayı da bulunmaktadır. Bu bir haftalık eğitim bir yılda üç ya da dört kez 40 gönüllünün katılımıyla gerçekleşir ve ekip kurma, operasyon planlama, iletişim ve müzakere becerileri, güvenlik ve daha fazla birçok konuya odaklanır.

UNHCR’nin Bangkok’taki merkezi, Asya-Pasifik bölgesinde, spesifik hedef taşıyan eğitimleri ve diğer kapasite geliştirme önlemleri aracılığıyla acil durumlar karşısında hazırlık ve müdahale becerilerini artırmaya yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak, aynı zamanda erken uyarı ve hazırlıklı olma kapasitesini artırmak için kuruluşlararası girişimlere de katkıda bulunmaktayız.