Donörlerimiz ve Ortaklarımız

UNHCR neredeyse tamamıyla hükümetler, Birleşmiş Milletler, havuzda toplanmış fon mekanizmaları, hükümetlerarası kuruluşlar ve özel sektörün sağladığı gönüllü katkılar sayesinde faaliyet göstermektedir. Ortaya çıkan yeni acil durumların yarattığı ihtiyaçlara cevap vermek ve yürüttüğümüz programlara fon bulabilmek üzere tüm yıl boyunca çalışmaktayız.

Operasyonlarımız konusunda düzenli olarak sağlanan güncel bilgiler, finansal gereksinimler ve donörlerin katkıları, donörler için başlıca raporlama platformumuz olan Global Focus internet sitesinde paylaşılmaktadır.

Hızla değişen ihtiyaçlar ve önceliklerin şekillendirdiği karmaşık bir ortamda, donörlerin olabildiğince esnek şekilde tahsis edilebilen katkılarına dayanarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu katkılar fonlarımızı en çok ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirmemize ve böylece dünyadaki milyonlarca mülteci, sığınmacı, vatansız kişi ve kendi ülkeleri içerisinde yerinden edilmiş insana koruma, barınak, su, sağlık hizmetleri, eğitim ve diğer ihtiyaç duyulan elzem materyalleri sağlayabilmemize olanak sağlıyor.

 

2023’de UNHCR olarak Türkiye’deki faaliyetlerimize cömert katılarıyla destek olan donörlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

• AB • Amerika Birleşik Devletleri • Almanya • Japonya • Kanada • Fransa • Norveç • Kore Cumhuriyeti • Birleşik Krallık • İsveç • Hollanda • Danimarka • Avustralya • İsviçre • İtalya