Maailmassa on enemmän kodeistaan paenneita kuin koskaan. Tämä näkyy myös kouluissa: pakolaistaustaisia oppilaita on enemmän kuin ennen, minkä lisäksi pakolais- ja siirtolaiskysymysten käsittely tunneilla on tärkeää globaalin ymmärryksen kasvattamiseksi.

Koska maailmassa on enemmän kodeistaan paenneita kuin koskaan, ovat myös opettajat uuden haasteen edessä. Pakolaisten ja maahanmuuttajien tilanteen selittämisestä ala- ja keskiasteen koululaisille on tullut osa monien opettajien päivittäistä työtä. Pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ei kuitenkaan ole helppo keskustella oppitunneilla.

Helpottaakseen tätä haastetta YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on kehittänyt opetusmateriaalia pakolaisuudesta.

Tältä sivulta löydät opetusmateriaalia peruskouluihin ja toiselle asteelle. Materiaali sisältää videoita, harjoituksia, tehtäviä ja taustamateriaalia. Materiaali on ilmaista ja vapaasti käytettävissä opetuksessa ja muissa tilaisuuksissa.

Sanoilla on merkitystä

Käsitteiden tunteminen on avain ymmärrykseen. Pakolaisten, maahanmuuton ja turvapaikan käsitteiden ymmärtäminen alkaa keskeisten termien ymmärtämisestä. Sanaa pakolainen käytetään usein yleisenä terminä sotien, väkivallan tai vainon johdosta pakenemaan joutuneille ihmisille. Todellisuudessa pakolaisen status on tarkkaan määritelty. Pakenemaan joutuneita ihmisiä on erilaisia ja jokaisella on erityistarpeensa. Termien ymmärtäminen auttaa hahmottamaan paremmin tätä monimutkaista aihepiiriä.

Animaatioissa selitetään keskeisimpiä pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen liittyviä käsitteitä sekä keskustellaan pakolaisuuden peruskysymyksistä. Kuhunkin animaatioon liittyy taustamateriaali opettajalle. Animaatiot soveltuvat käytettäväksi opetusmateriaalina yli 12-vuotiaille nuorille sekä aikuisille.

Pakolaiset

Pakolaiset ovat konflikteja ja vainoa pakenevia ihmisiä.

Maahanmuuttajat

Maahanmuuttajia ovat ihmiset, jotka muuttavat maasta toiseen. Muuton syy ei välttämättä liity konfliktiin tai vainoon.

Turvapaikanhakijat

Turvapaikanhakijat hakevat kansainvälistä suojelua sodalta ja vainolta.

Maansisäiset pakolaiset

Maansisäiset pakolaiset etsivät turvaa muualta oman maansa sisällä.

Mistä pakolaiset ovat kotoisin?

Kuka auttaa pakolaisia?

Minne pakolaiset menevät?

Opetusmateriaalit

Täältä löydät opetusmateriaalia pakolaisista, turvapaikasta, maahanmuutosta ja kansalaisuudettomuudesta kaikille ikäryhmille ala- ja yläkouluissa sekä toisen asteen opiskelijoille.

Napsauta ikäluokkaa löytääksesi oppituntisuunnitelmat, toimintaoppaat, videot ja muut oppitunneilla käytettävät materiaalit.

Muuta materiaalia

UNHCR on tuottanut myös muuta materiaalia opetuksen tueksi. Materiaalissa on huomioitu eri-ikäiset oppijat.

Lataa kielen oppimisen opas.

Lataa opas stressistä ja traumasta kärsivien pakolaislasten kanssa työskenteleville opettajille.