UNHCR:n, YK:n pakolaisjärjestön, päätehtävänä on suojella pakenemaan joutuneiden ihmisten oikeuksia ja hyvinvointia. Yhdessä kumppaniemme – kuten hallitusten, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen – kanssa pyrimme takaamaan, että kaikilla on oikeus hakea ja saada turvapaikka toisesta maasta. Pyrimme myös löytämään pitkäaikaisia ratkaisuja.

Vuosikymmenien aikana UNHCR on auttanut miljoonia ihmisiä aloittamaan elämänsä uudelleen. Heihin kuuluu pakolaisia; palautettuja, kansalaisuudettomia ja kotimaansa sisällä paenneita henkilöitä, sekä turvapaikanhakijoita. Tarjoamamme suojelu, terveydenhuolto ja koulutus ovat olleet ratkaisevan tärkeässä asemassa pakenemaan joutuneiden ihmisten selviytymisessä ja paremman tulevaisuuden rakentamisessa.

Pakolaiset

Pakolaisia ovat sotaa, konfliktia, väkivaltaa, vainoa tai ihmisoikeusrikkomuksia pakenevat ihmiset. Kansainvälinen lainsäädäntö määrittelee ja suojaa heitä, eikä heitä saa karkottaa tai palauttaa olosuhteisiin, joissa heidän elämänsä tai vapautensa olisi vaarassa.  

Pakolaisten suojelu sisältää turvan vaarallisiin olosuhteisiin palauttamiselta, oikeudenmukaiset ja tehokkaat turvapaikkamenettelyt sekä toimenpiteet, joilla varmistetaan heidän perusihmisoikeuksiensa toteutuminen sillä aikaa, kun heille etsitään pitkäaikaisempia ratkaisuja.  

Maansisäiset pakolaiset

Maansisäiset pakolaiset joutuvat pakenemaan kodeistaan väkivallan, konfliktin tai vainon takia, mutta he eivät ole ylittäneet valtion rajaa etsiessään turvaa. Toisin kuin pakolaiset, maansisäiset pakolaiset pakenevat oman maansa sisällä. 

Maansisäiset pakolaiset pysyvät oman maansa hallituksen suojeluksessa, vaikka tämä hallitus olisikin syy heidän pakoonsa. He siirtyvät usein alueille, joihin on vaikeaa tuoda humanitaarista apua, ja kuuluvat siksi maailman haavoittuvaisimpien ihmisten joukkoon.  

Turvapaikanhakijat

Turvapaikanhakija on henkilö, jonka kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta ei ole vielä käsitelty. Kansallisten turvapaikkajärjestelmien tehtävänä on määritellä, kuka täyttää kansainvälisen suojelun edellytykset ja tunnustetaan pakolaiseksi. Suurten, yleensä konfliktista tai väkivallasta johtuvien joukkopakojen aikana ei kuitenkaan ole aina mahdollista tai tarpeellista haastatella jokaista rajaa ylittävää turvapaikanhakijaa yksitellen. Näitä ryhmiä kutsutaan usein ”prima facie” -pakolaisiksi. 

Turvapaikan hakeminen ei ole koskaan rikos, vaan ihmisen perusoikeus.  

Kansalaisuudettomat henkilöt

Kansalasuudettomilla henkilöillä ei ole kansallisuutta, eikä mikään maa tunnusta heitä kansalaisiksiin. Tämä tarkoittaa, etteivät he välttämättä tiedä ihmisoikeuksiaan tai käytä peruspalveluita. Jotkut ovat syntyneet kansalaisuudettomiksi ja jotkut joutuvat kansalaisuudettomiksi, mutta riippumatta kansalaissudettomuutensa syystä heitä usein syrjitään ja jätetään yhteisön ulkopuolelle. Lue lisää kansalaisuudettomuudesta täältä.