Tilastot ja lähteet

Tietoja, tilastoja ja muita lähteitä medialle ja yleisölle.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR julkaisee kattavasti tietoa ja tilastoja maailmanlaajuisesta pakolaistilanteesta sekä yksittäisistä operaatioista. Nämä tiedot ovat pakolaisten kanssa työskentelevien, valtionhallinnon, kumppaniorganisaatioiden, tutkijoiden ja suuren yleisön saatavilla. UNHCR julkaisee myös useita raportteja – joskus yhdessä muiden organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa – jotka ovat tärkeitä työkaluja vaikuttamistyössä ja tietoisuuden lisäämisessä.

Tilastotiedot ja dataportaalit

Global Trends Report

UNHCR:n vuosittainen tilastoraportti maailmanlaajuisista pakkosiirroista, joka sisältää pakolaisiin, maansisäisiin pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja kansalaisuudettomiin ihmisiin liittyviä lukuja ja tilastoja.

Global Report

Tämä raportti käsittelee UNHCR:n viimeisimpiä keskeisiä tuloksia ja saavutuksia, mukaan lukien tietoa suurimmista pakolaisoperaatioista maailmalla.

 

Operational Data Portal

Jatkuvasti päivittyvää tietoa käynnissä olevista hätätilanteista ja operaatioista.

 

Global Focus Portal

UNHCR:n tärkein raporttiportaali lahjoittajille ja muille tärkeille kumppaneille, joka tarjoaa yleiskatsauksen operaatioista, toiminnoista ja tuloksista.

Resettlement Data Finder

Uudelleensijoittamiseen liittyviä tilastoja, mukaan lukien alkuperä-, turvapaikka- ja uudelleensijoittamismaat. Dataportaali päivitetään kuukausittain.

Pakolaistilastot

UNHCR:n Population Statistics Database tarjoaa virallista ja varmennettua tietoa liittyen YK:n pakolaisjärjestön vastuuväestöihin vuodesta 1951 saakka.

Muut lähteet

Refworld

Laaja arkisto historiallisia ja oikeudellisia asiakirjoja sekä muita pakolaisiin ja heidän suojeluunsa liittyviä resursseja.

Vuoden 1951 pakolaissopimus

Sopimus, sen pöytäkirjat ja lisätietoa liittyen pakolaissopimukseen, joka on keskeinen UNHCR:n perustana toimiva oikeudellinen asiakirja.

Refugees Media

Kuva- ja videomateriaalia pakolaistilanteista ympäri maailmaa. Tiedotusvälineet ja kumppanit voivat käyttää mediakirjastoa ja ladata sisältöä luomalla profiilin.

Muita raportteja

Löydä lisää UNHCR:n raportteja ja tiedotteita eri aiheisiin, kuten uudelleensijoittamiseen, perheenyhdistämiseen ja kansalaisuudettomuuteen liittyen alueelliselta sivultamme (englanniksi).