Krisen i Ukraina

I 70 år har vi i UNHCR, FNs flyktningorganisasjon, hatt i oppgave å beskytte mennesker på flukt. Dette er hvem vi er.

Agenda 2030 for bærekraftig utvikling

UNHCR er sterkt engasjert i Agenda 2030 for bærekraftig utvikling som ble vedtatt i 2015. Les mer om hvordan UNHCR jobber med de ulike bærekraftsmålene.

For journalister

Kontakt våre talspersoner for Nord-Europa og resten av verden

Jobbe hos oss

Jobb hos oss og gjør en innsats for å forbedre livene til mennesker på flukt

Kontakt oss

Kontakt vårt kontor i Nord-Europa eller rundt om i verden