Global Compact on Refugees & Global Refugee Forum

Historiallinen sopimus pakolaisille

Vuonna 2018 maailma sopi uusista toimintatavoista pakolaisten ja heidän isäntämaidensa suhteen. Tämä globaalina pakolaiskompaktina tunnettu sopimus tähtää kansainvälisen reaktion tehostamiseen uusissa ja vallitsevissa pakolaistilanteissa sekä pyrkii varmistamaan, että pakolaiset ja heitä majoittavat tahot saavat kaipaamansa tuen.

Pohjoismaat ja Baltian maat ovat olleet pakolaiskompaktin vahvoja ja sitoutuneita tukijoita alusta lähtien. Maailman ensimmäisessä Maailman pakolaisfoorumissa vuonna 2019 alueen maat antoivat useita tärkeitä lupauksia osallistumisesta keskeisiin aloitteisiin, yhteistyöhön ja taloudelliseen tukeen osoittaen sitoutuvansa pakolaiskompaktin päämäärien tavoittamiseen.

Globaali pakolaiskompakti

YK:n yleiskokous vahvisti globaalin pakolaiskompaktin kahden vuoden laajojen neuvottelujen jälkeen 17. joulukuuta 2018. Neuvotteluja johti UNHCR ja sen jäsenvaltiot, kansainväliset organisaatiot, pakolaiset, kansalaisyhteiskunta, yksityinen sektori ja asiantuntijat.

Globaali pakolaiskompakti on kehys entistä ennustettavammalle ja tasapuolisemmalle vastuunjaolle samalla tiedostaen, että pakolaistilanteille ei löydy kestävää ratkaisua ilman kansainvälistä yhteistyötä. Se antaa toimintakehyksen valtioille, kansainvälisille toimijoille ja muille sidosryhmille, jotta isäntäyhteisöille saadaan taattua tarvittava tuki ja jotta pakolaisille annetaan mahdollisuus elää antoisaa elämää. Se on ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa tapaa, jolla maailma vastaa pakolaistilanteisiin hyödyttäen niin pakolaisia kuin yhteisöjä, joihin heitä sijoitetaan.

Globaalin pakolaiskompaktin neljä päätavoitetta ovat:

  • Lievittää isäntämaihin kohdistuvia paineita,
  • edistää pakolaisten itsenäisyyttä,
  • laajentaa kolmansien maiden ratkaisujen saatavuutta ja
  • tukea lähtömaiden oloja mahdollistaen paluu turvallisesti ja ihmisarvoisesti.

Globaali pakolaiskompakti sai alkunsa keskeisestä vuoden 2016 New Yorkin julistuksesta pakolaisista ja siirtolaisista. Siinä visioidaan kattavampi ja oikeudenmukaisempi tapa pakolaiskriiseihin vastaamiselle.

Lue lisää Globaalista pakolaissopimuksesta

Digitaalinen alusta

Digitaaliselta Globaali pakolaissopimus -alustalta voit nähdä yhteenvedon sitoumuksista, seurata asioiden edistymistä sekä tutustua hyviin käytäntöihin.

 

UNHCR:n pikaopas

Opettele perustiedot globaalista pakolaiskompaktista tästä UNHCR:n kysymysten ja vastausten listasta.

Globaali pakolaiskompakti -kirjanen

Tästä kirjasesta voit lukea globaalin pakolaiskompaktin kokonaisuudessaan.

Det Globale flyktningforumet

I desember 2019 samlet myndigheter, sivilsamfunn, internasjonale organisasjoner, privat sektor, akademikere, flyktninger og en rekke andre interessegrupper til det første og historiske globale flyktningforumet.

Formålet med dette toppmøtet var å mobilisere tiltak og konkrete forpliktelser om å støtte opp under ett forbedret respons for flyktninger – og å transformere målene i den globale avtalen om flyktninger for å oppnå reelle resultater for flyktninger og vertsamfunn.

Resultatet var over 1400 forpliktelser om solidaritet og inkludering – inkludert økonomiske, tekniske, politiske og innovative forpliktelser til nye samarbeid, initiativer og praksiser. Totalt 107 forpliktelser kom fra myndigheter og andre interessegrupper i de nordiske og baltiske landene.

Selv om koronapandemien bød på begrensninger og utfordringer, er arbeidet med å oppfylle forpliktelsene allerede i gang. I desember 2021 vil UNHCR være vert for et toppmøte for å vurdere, identifisere mangler og fremme ytterligere fremgang.

Finn mer informasjon i rapporten ”Outcomes of the Global Refugee Forum 2019”.

Nyheter om den globale avtalen om flyktninger og det globale flyktningforumet

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.