Global Compact on Refugees & Global Refugee Forum

Historiallinen sopimus pakolaisille

Vuonna 2018 maailma sopi uusista toimintatavoista pakolaisten ja heidän isäntämaidensa suhteen. Tämä globaalina pakolaiskompaktina tunnettu sopimus tähtää kansainvälisen reaktion tehostamiseen uusissa ja vallitsevissa pakolaistilanteissa sekä pyrkii varmistamaan, että pakolaiset ja heitä majoittavat tahot saavat kaipaamansa tuen.

Pohjoismaat ja Baltian maat ovat olleet pakolaiskompaktin vahvoja ja sitoutuneita tukijoita alusta lähtien. Maailman ensimmäisissä Maailman pakolaisfoorumeissa vuosina 2019 ja 2023, alueen maat antoivat useita tärkeitä lupauksia osallistumisesta keskeisiin aloitteisiin, yhteistyöhön ja taloudelliseen tukeen osoittaen sitoutuvansa pakolaiskompaktin päämäärien tavoittamiseen. 

Mikä on Globaali pakolaiskompakti?

Globaali pakolaiskompakti – jonka YK:n yleiskokous vahvisti vuonna 2018 – on kehys entistä ennustettavammalle ja tasapuolisemmalle vastuunjaolle samalla tiedostaen, että pakolaistilanteille ei löydy kestävää ratkaisua ilman kansainvälistä yhteistyötä. Se antaa toimintakehyksen valtioille, kansainvälisille toimijoille ja muille sidosryhmille, jotta isäntäyhteisöille saadaan taattua tarvittava tuki ja jotta pakolaisille annetaan mahdollisuus elää antoisaa elämää. Se on ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa tapaa, jolla maailma vastaa pakolaistilanteisiin hyödyttäen niin pakolaisia kuin yhteisöjä, joihin heitä sijoitetaan.

Globaalin pakolaiskompaktin neljä päätavoitetta ovat:

  • Lievittää isäntämaihin kohdistuvia paineita,
  • edistää pakolaisten itsenäisyyttä,
  • laajentaa kolmansien maiden ratkaisujen saatavuutta ja
  • tukea lähtömaiden oloja mahdollistaen paluu turvallisesti ja ihmisarvoisesti.

Globaali pakolaiskompakti sai alkunsa keskeisestä vuoden 2016 New Yorkin julistuksesta pakolaisista ja siirtolaisista. Siinä visioidaan kattavampi ja oikeudenmukaisempi tapa pakolaiskriiseihin vastaamiselle.

Lue lisää Globaalista pakolaissopimuksesta

Digitaalinen alusta

Digitaaliselta Globaali pakolaissopimus -alustalta voit nähdä yhteenvedon sitoumuksista, seurata asioiden edistymistä sekä tutustua hyviin käytäntöihin.

 

UNHCR:n pikaopas

Opettele perustiedot globaalista pakolaiskompaktista tästä UNHCR:n kysymysten ja vastausten listasta.

Globaali pakolaiskompakti -tiedote

Tästä tiedotteesta voit lukea globaalin pakolaiskompaktin kokonaisuudessaan.

Maailmanlaajuinen pakolaisfoorumi

Joka neljäs vuosi järjestettävä maailmanlaajuinen pakolaisfoorumi antaa valtioille ja muille toimijoille mahdollisuuden tulla yhteen jakaakseen hyviä käytäntöjä sekä osallistua taloudellisella tuella, teknisellä asiantuntemuksella ja menettelytapojen muutoksilla globaalin pakolaiskompaktin tavoitteiden saavuttamiseen. Ensimmäinen maailmanlaajuinen pakolaisfoorumi järjestettiin joulukuussa 2019, ja se oli virstanpylväs solidaarisuuden rakentamisessa maailman pakolaisten ja heitä vastaanottavien maiden ja yhteisöjen välille. Lisää tietoa löydät raportista  “Outcomes of the Global Refugee Forum 2019”.

Toinen Maailman pakolaisfoorumi pidettiin Genevessä, Sveitsissä. Vuonna 2023 foorumiin osallistui yli 4 200 osallistujaa 168 maasta, mukaan lukien yli 300 pakolaisdelegaattia. Foorumilla tehtiin yli 1 600 lupausta pakolaisten ja heitä vastaanottavien yhteisöjen tukemiseksi. Foorumilla julkistettiin valtioiden ja muiden toimijoiden uudet noin 2,2 miljardin dollarin arvoiset rahoitussitoumukset, mukaan lukien yksityisen sektorin noin 250 miljoonan dollarin lupaukset. Nämä tulokset tarjoavat toivon lähteen yli 36 miljoonalle pakolaiselle maailmanlaajuisesti, jotka ovat joutuneet muuttamaan pakon edessä.

Napsauta tätä lukeaksesi lisää pakolaisfoorumista 2023.

 

Switzerland. Stakeholders announce new pledges on day two of the Global Refugee Forum 2023

.

Switzerland. Opening plenary session of the Global Refugee Forum 2023

Switzerland. Final plenary and closing ceremony on day three of the Global Refugee Forum 2023

Switzerland. Journalism mentee leads conversations at Global Refugee Forum