Atbalstiet mūsu darbu: Ārkārtas situācija Ukrainā

Mums UNHCR 70 gadu laikā ir bijis uzdevums aizsargāt aizbēgušos cilvēkus. Tādi mēs esam.

Sīrietis Aladins, kurš aizbēga no savas valsts uz Latviju, pārrunā identitāti, māju un piederības nozīmi ar Lalitu, kura Otrā pasaules kara laikā bēga no Latvijas.

Žurnālistiem

Sazinieties ar mūsu runaspersonām Ziemeļeiropā un citviet pasaulē

Darbs ar mums

Strādāt ar mums un īstenot pasākumus, lai uzlabotu bēgļu dzīvi

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mūsu biroju Ziemeļeiropā vai pārstāvniecībām citviet pasaulē