Fler människor har tvingats fly från sina hem än någonsin tidigare. Detta märks även av i skolor, där fler elever har flyktingbakgrund och det blir allt viktigare att undervisa om flyktingars rättigheter och migration för att skapa en bättre förståelse.

Detta innebär att lärare möter en ny utmaning. Att förklara flyktingars situation för elever har blivit en del av vardagen för många lärare, men det är inte alltid enkelt att diskutera frågor kopplade till flyktingar och migration i klassrummet.

För att underlätta för lärare har UNHCR, FN:s flyktingorgan, skapat undervisningsmaterial om flyktingar.

På den här sidan kan du hitta undervisningsmaterial för lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Bland materialet finns bland annat videor, förslag på aktiviteter och bakgrundsmaterial. Allt material är gratis och tillgängligt för lärare att använda vid olika tillfällen.

Innan du börjar  

Innan du börjar undervisa om flyktingar, asyl och migration och när du jobbar med barn med flyktingbakgrund kan du läsa mer om grundläggande koncept och fakta om temat. Vi rekommenderar att lärare först läser igenom Handboken för lärare.

Vi har även utvecklat en Handbok för lärare om stress och trauma som stöd till lärare som undervisar elever med egen erfarenhet av flykt. Handboken går igenom några beteenden som är vanliga bland barn som upplever stress eller trauma och innehåller olika aktiviteter som kan hjälpa för att hantera stress eller trauma i klassrummet.

Ord spelar roll

För att förstå termerna flykting, migration och asyl hjälper det att ha en del grundläggande kunskap. Ordet flykting används ofta för att tala om personer som flytt på grund av krig, våld eller förföljelse. Men det finns olika kategorier av personer som tvingats fly, alla med deras egna specifika behov. Det är viktigt att förstå vad dessa kategorier innebär och hjälper en att förstå detta komplexa ämne. Det hjälper en också att bättre förstå situationen för flyktingar, asylsökande och andra som du kan komma att undervisa.

  • Ladda ner Ord spelar roll som du enkelt kan referera till när du undervisar eller planerar en lektion.

Kolla på dessa animationer inför din lektion. En del av materialet finns även tillgängligt under Undervisning om flyktingar: Ålder 12-15 och Undervisning om flyktingar: Ålder 15-18.

Vem är flykting?

Flyktingar är människor som flyr konflikt eller förföljelse.

Vem är migrant?

Migranter är människor som flyttar från ett land till ett annat. Orsaken till flytten är inte nödvändigtvis kopplad till konflikt eller förföljelse.

Vem är asylsökande?

Asylsökande söker internationellt skydd från krig och förföljelse.

Vem är internflykting?

Internflyktingar är människor som söker skydd inom sitt land.

Flyktingars rättigheter

Flyktingar kan inte skickas tillbaka till deras hemland om detta innebär en fara för dem.

Var kommer flyktingar ifrån?

Flyktingar kommer från olika länder runt om i världen. Fler än hälften kommer från Syrien, Ukraina och Afghanistan.

Vem hjälper flyktingar?

UNHCR, stater och flera andra organisationer hjälper flyktingar. Du kan också hjälpa till.

Vart tar flyktingarna vägen?

De flesta flyktingar bor i låg- och medelinkomstländer. De flesta stannar i grannländerna.

Undervisningsmaterial

Här finner du undervisningsmaterial om flyktingar, asyl, migration och statslöshet för alla åldersgrupper på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Klicka på en åldersgrupp för att hitta idéer till lektionsplanering, aktivitetsguider, videor och annat material.

Annat material

UNHCR har även skapat annat material för att stödja undervisning. Materialet tar hänsyn till elever i olika åldrar.

Videospelet Path Out har utvecklats av Causa Creations och bygger på den verkliga berättelsen om hur spelets skapare tvingades fly från Syrien på grund av kriget. Hitta vår sida om spelet här.

Ladda ner Handboken för lärare om språkinlärning.

Ladda ner Handboken för lärare om stress och trauma.