Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Kansalaisuudettomuus

Kaikilla on oikeus kuulua johonkin

Kansalaisuus on ihmisoikeus, mutta miljoonilta ihmisiltä eri puolilla maailmaa evätään kansalaisuus – he ovat kansalaisuudettomia.

Tämän vuoksi heidän perusoikeuksiensa, kuten koulutuksen, terveydenhuollon, työllisyyden ja vapaan liikkumisen turvaaminen voi tuottaa vaikeuksia. He eivät välttämättä saa edes avata pankkitiliä, ostaa taloa, hankkia matkustuslupaa tai mennä naimisiin.

Kansalaisuudettomuus koskee usein vähemmistöjä – ja kansalaisuudettomat henkilöt voivat joutua kohtaamaan esteitä ja syrjäytymistä koko loppuelämänsä. UNHCR on yhdessä valtioiden, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa asettanut kunnianhimoisen tavoitteen lopettaa kansalaisuudettomuuden vuoteen 2024 mennessä.

Lue lisää #IBelong-kampanjastamme täältä.

YK:n yleiskokous valtuuttaa UNHCR:n yksilöimään ja suojelemaan kansalaisuudettomia ihmisiä sekä vähentämään ja ehkäisemään kansalaisuudettomuutta.

Kansalaisuudettomuus on ihmisen aiheuttama ongelma, joka johtuu useista tekijöistä, kuten kansallisuuslainsäädännössä esiintyvistä puutteista tai syrjinnästä esimerkiksi sukupuolen, etnisyyden tai uskonnon perusteella. Maissa, joissa kansalaisuuden saa vain perimällä sen toiselta ihmiseltä, kansalaisuudettomuus siirtyy sukupolvelta toiselle. Syntymän rekisteröinnin puute voi olla riskitekijä kansalaisuudettomuudelle, ja se voi syntyä myös siirtymistilanteissa, rajojen muutoksissa ja uusien valtioiden syntymisessä, esimerkiksi silloin, kun vähemmistöryhmillä on haasteita osoittaa yhteytensä maahansa.

Lue lisää kansalaisuudettomuudesta täältä.

 

Kansalaisuudettomuus Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Tanska, Suomi, Islanti, Latvia, Liettua, Norja ja Ruotsi ovat allekirjoittaneet sekä vuonna 1954 tehdyn kansalaisuudettomien henkilöiden asemaa koskevan yleissopimuksen että vuonna 1961 tehdyn kansalaisuudettomuuden vähentämistä koskevan yleissopimuksen.

Yleisesti ottaen kansalaisuudettomuutta koskevat tiedot ovat edelleen haaste, koska kansalaisuudettomat ihmiset elävät usein yhteiskunnan laidalla, heitä ei määritellä kansalaisiksi, eikä kaikilla valtioilla ole määritelmiä tai prosesseja kansalaisuudettomien henkilöiden tunnistamiseksi. UNHCR arvioi kuitenkin käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Pohjoismaissa ja Baltian maissa asuu yli 292 000 kansalaisuudetonta henkilöä (vuoden 2022 luvut, mukaan lukien Latvian kansalaisuutta vailla olevat henkilöt ja Virossa määrittämättömän kansalaisuuden omaavat henkilöt).

UNHCR:n Pohjoismaiden ja Baltian maiden edustusto on viime vuosina kartoittanut kansalaisuudettomuutta kaikissa Pohjoismaissa ja kahdessa Baltian maassa lisätäkseen tietoisuutta kansalaisuudettomuudesta ja antaakseen paremman käsityksen kansalaisuudettomien henkilöiden tilanteesta. Lisäksi tavoitteena on ollut edistää jatkuvaa vuoropuhelua viranomaisten ja päätöksentekijöiden kanssa kansalaisuudettomien henkilöiden suojelun vahvistamiseksi ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrän rajoittamiseksi jatkamalla vuoropuhelua näissä maissa.

 

Alueen haasteet ja edistykset

Pohjoismaissa ja Baltian maissa on viime vuosina edistytty paljon kansalaisuudettomuuden vähentämisessä. Aiemmin kansalaisuudettomille henkilöille myönnettiin kansalaisuus useissa maissa, ja on ryhdytty toimiin kansalaisuudettomien henkilöiden tunnistamisen parantamiseksi.

Puutteita ja haasteita on kuitenkin edelleen, ja YK:n pakolaisvaltuutettu kehottaa useita maita luomaan kansalaisuudettomuuden määrittämismenettelyt ja ottamaan käyttöön suojatoimia niiden alueella syntyneille kansalaisuudettomille lapsille.

Kansalaisuudettomuuden käsitelleessä korkean tason tapahtumassa vuonna 2019, jossa korostettiin kymmenvuotisen #IBelong-kampanjan puoliväliä, valtiot ja kansalaisjärjestöt sitoutuivat yhteensä 360 erityiseen ja mitattavissa olevaan sitoumukseen kansalaisuudettomuuden lopettamiseksi. Myös Pohjoismaat ja Baltian maat lupasivat ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä lapsuuden kansalaisuudettomuuden estämiseksi ja panna täytäntöön kansalaisuudettomuuden määrittämismenettelyt (Liettua). Ruotsi ja Tanska lupasivat jatkaa pyrkimyksiään ehkäistä kansalaisuudettomuutta tai peruuttaa nykyiset varaumat kansalaisuudettomuutta koskeviin yleissopimuksiin (Ruotsi).

Raportit & muu aineisto

Globaali toimintaohje

UNHCR käynnisti vuonna 2014 yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa 10 vuoden kampanjan ja maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman, johon sisältyi 10 konkreettista toimintatavoitetta kansalaisuudettomuuden lopettamiseksi vuoteen 2024 mennessä. Tässä linkki.

Ryhdy toimeen

Liity #IBelong-kampanjaamme allekirjoittamalla ja jakamalla avoin kirje kansalaisuudettomuuden lopettamisesta vuoteen 2024 mennessä. Tässä ovat myös tuoreimmat uutiset maailmanlaajuisen työn edistymisestä kansalaisuudettomuuden lopettamiseksi.

Lasten kansalaisuudettomuuden lopettaminen

Lapset, joilla ei ole kansalaisuutta, ovat erityisen haavoittuvassa asemassa – on vaarana, että heillä on vain rajoitetut mahdollisuudet saada koulutusta ja terveydenhuoltoa, ja tämän lisäksi virallisten asiakirjojen puuttuminen saattaa asettaa heidät entistä suurempaan vaaraan joutua hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhreiksi.

Tämä ongelma koskee erityisesti kolmea lapsiryhmää:

  • Euroopassa syntyneet lapset, esimerkiksi siksi, että heidän vanhempansa ovat kansalaisuudettomia tai koska he eivät voi periä vanhempiensa kansalaisuutta kansallisuuslainsäädännössä olevien aukkojen tai syrjinnän vuoksi.
  • Lapset, joita ei ole rekisteröity syntymän yhteydessä, esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevilla vähemmistöryhmillä, kuten romaneilla.
  • Lapset, jotka tulevat Eurooppaan pakolaisina tai turvapaikanhakijoina ja ovat kansalaisuudettomia kotimaassaan.

UNHCR ja UNICEF ovat yhdessä antaneet suosituksia, joilla puututaan lapsuuden kansalaisuudettomuuteen Euroopassa:

  • Varmistaa, että jokainen kansalaisuudeton pakolainen tai maahanmuuttajalapsi tunnistetaan ja suojellaan asianmukaisesti saapuessaan Eurooppaan.
  • Yksinkertaistaa menettelyjä, joiden avulla kansalaisuudettomat lapset voivat hankkia kansalaisuuden mahdollisimman pian.
  • Hyväksyä ja muuttaa lainsäädäntöä siten, että siihen sisällytetään takeet kansalaisuuden myöntämisestä kaikille maassa syntyneille lapsille, jotka muutoin olisivat kansalaisuudettomia.

Kansalaisuudettomuutta koskevat uutiset

UNHCR:n lausunto Suomen kansalaisuuslakiin ehdotettuihin muutoksiin

UNHCR:n lausunto Suomen kansalaisuuslakiin ehdotettuihin muutoksiin

UNHCR:n Pohjoismaiden ja Baltian maiden edustusto on lausunut Suomen kansalaisuuslakiin ehdotetuista muutoksista. UNHCR kannattaa lakiehdotusta ja suhtautuu myönteisesti siihen, että useat UNHCR:n kansalaisuuslain tarkistamista koskevassa esitutkinnassa elokuussa 2020...

Kansalaisuudettomuuden kartoitus Suomessa

Kansalaisuudettomuuden kartoitus Suomessa

UNHCR:n Pohjoismaiden ja Baltian maiden edustusto on viime vuosina kartoittanut kansalaisuudettomuutta kaikissa Pohjoismaissa maassa lisätäkseen tietoisuutta kansalaisuudettomuudesta ja antaakseen paremman käsityksen kansalaisuudettomien henkilöiden tilanteesta....