Pohjoismaiden ja Baltian alueella YK:n pakolaisjärjestö käy aktiivista vuoropuhelua hallitusten, paikallisten viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja median kanssa pyrkien takaamaan pakenemaan joutuneiden ihmisten oikeudet ja hyvinvoinnin.

Yhdessä kumppaneiden ja yhteisöjen kanssa teemme töitä sen eteen, että kaikilla olisi oikeus hakea turvapaikkaa ja löytää suojaa toisesta maasta. Pyrimme myös löytämään kestäviä ratkaisuja heidän ahdinkoonsa.

Tuemme ja teemme yhteistyötä hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kanssa pakolaistilanteissa ympäri maailmaa, työskennellen yhdessä pakkosiirrettyjen väestöjen suojelemiseksi ja auttamiseksi, ja löytääksemme ratkaisun heidän tilanteeseensa.

UNHCR:llä ei ole operatiivista roolia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten välittömässä auttamisessa Pohjoismaiden ja Baltian alueella.

 

Pohjois- ja Baltian maiden alueella YK:n pakolaisjärjestön päätehtäviin kuuluvat:

  • Hallitusten tukeminen eurooppalaisten ja kansainvälisten, turvapaikkoihin, suojeluun ja kansalaisuudettomuuteen liittyvien oikeudellisten välineiden käyttöönottamisessa; tähän kuuluvat kansallisten turvapaikkaviranomaisten tukeminen reilujen, tehokkaiden ja korkealaatuisten turvapaikkamenettelyjen — mukaan lukien lapsiystävällisten menettelyjen — kehittämisessä. Työhömme kuuluu myös kohdennettu ja näyttöön perustuva vaikuttaminen, oikeudellinen kannanotto ja neuvonta, sekä ammattilaisten ja viranomaisten kouluttaminen.
  • Sen valvominen, että turvapaikanhakijoilla on pääsy alueen maihin, he voivat hakea suojelua ja saavat oikeuksia niin, että huomioon otetaan heidän ikänsä, sukupuolensa ja monimuotoisuutensa.
  • Hallitusten, kumppaneiden ja muiden sidosryhmien neuvonta tavoista, joilla pakolaisten sopeutumista alueen maihin voidaan helpottaa ja kuinka maat voivat vahvistaa turvallisia, täydentäviä reittejä pakolaisten suojaan pääsemiseksi. Tärkeimpien verkostojen edistäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen ovat osa tätä työtä.
  • Kannustaa hallituksia löytämään ratkaisuja maassaan olevien kansalaisuudettomien ihmisten kohtaamiin haasteisiin ja jo olemassa olevien puutteiden korjaamiseksi, edistäen kansalaisuudettomuuden vähenemistä ja lopulta kokonaan häviämistä.
  • Tietoisuuden levittäminen maailmanlaajuisesta pakolaistilanteesta ja miljoonien pakenemaan joutuneiden ihmisten ahdingosta – sekä pakolaisasiaan liittyvän tietoisuuden ja ymmärryksen vahvistaminen. Tähän kuuluu tiivis yhteydenpito median ja yleisön kanssa, esimerkiksi reagoimalla oikea-aikaisesti ja osallistumalla julkisiin tapahtumiin, joissa keskustellaan pakolaisasioista.
  • Taloudellisen ja muun tuen hankkiminen YK:n pakolaisjärjestön maailmanlaajuisen työn tueksi eri toimijoilta, kuten hallituksilta, säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.

 

Lue lisää työstämme eri aihealueilla: