UNHCR raporu bu yıl zorla yerinden edilen kişilerlerin sayısındaki keskin artış konusunda uyarıyor

Cenevre, 20 Aralık (UNHCR) – BM Mülteci Örgütü raporu, yeni mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilenlerin geniş sayısına bağlı olarak, 2013 yılının zorla yerinden edilmelerin mülteci örgütü tarafından görülen en yüksek rakamlara ulaşma yolunda olduğu konusunda uyardı.

Rapora göre 5.9 milyon insan yılın ilk altı ayında evlerinden kaçmaya zorlandı. Bu rakam 2012 yılının tamamında ise 7.6 milyondu. Yerinden edilmelerdeki en yüksek rakam Suriye’den geliyor.

Ağırlıklı olarak 120 ülke ofisi tarafından sağlanan verilere dayanan UNHCR’nin 2013 Yarı Yıl Eğilimleri raporu bazı alanlardaki keskin artışları gözler önüne seriyor. Bu alanlar arasında yeni mültecilerin sayısı da var: 2013 yılının ilk yarısında bu sayı 1.5 milyonu buldu. 2012 yılı boyunca bu rakam 1.1 milyon idi. Diğer önemli bir konu ise sayısı 4 milyonu bulan kendi ülkelerinin içinde yerinden edilmiş insanlar. Bu rakam 2012 yılının tümü boyunca 6.5 milyona ulaşmıştı.

Ayrıca 450,000 sığınmacı başvurusu vardı ve bu rakam asağı yukarı bir önceki yıl ile aynı seviyede. Rapor 2013 yılının ilk yarısını ‘yakın geçmişte yerinden edilmiş insanlar açısından en kötü periyodlardan biri‘ olarak tanımlıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri António Guterres, “Bu kadar yüksek bir rakam görmek zordur ve bu durum karşısında neden bu kadar insan mülteci ya da yerinden edilmiş insanlar konumunda sorusu sorulmadan edilemiyor,” dedi. “İnsani yardım organizasyonları hayat kurtarıcı yardımlar dağıtıyor, ancak savaşı önleyemiyor ya da bitiremiyoruz. Bu politik bir çaba ve istek gerektiriyor.”

Küresel olarak, 2012 sonu itibariyle yerinden edilmiş insanların sayısı 45.2 milyona ulaşmıştı ve bu kadarı bile 1990’ların başından itibaren görülen en yüksek rakam. 2013 yarı yıl eğilimleri bu rakamı güncellemez (verilerin tamamlanması ancak 2014 yarısında mümkün olacağı için) ancak er ya da gec, Suriye’den ülke dışına akan ve ülke içinde yerinden edilen insan sayısına bağlı olarak, 2013 küresel zorla yerinden edilme rakamlarının 2012’den yüksek olacağını görmek muhtemeldir.

UNHCR, kardeş örgütü UNRWA’nın ilgilendiği Filistinli mülteciler ve ülke sınırları dahilindeki yerinden edilmelerle doğrudan ulusal hükümetlerin ilgilendiği durumlar dışında, dünyanın bütün başlıca mülteci olayları hakkında calışmaktadır. 2013 Yarı Yıl Eğilimleri bazı bölgelerde UNHCR’nin ‘ilgisi dahilindeki nüfusların’ arttığını göstermektedir. Ayrıca 2012’de 11.1 milyon olan mülteci sayısında 600,000’lik bir artış olduğundan söz etmekte; UNHCR’nin ilgilendiği ülkelerdeki yerlerinden edilmiş insan sayısında 2012 yılı sonundaki 17.7 milyonluk rakamın 20.8 milyona çıktığını söylemektedir.

Diğer yandan, 33,700 mülteci 2013 yılının ilk altı ayında üçüncü ülkelere yerleştirilirken 189,300 mülteci kendi ülkesine geri dönmüştür. Yaklaşık 688,000 ülke sınırları dahilinde yerinden edilmiş kişi ise evine geri dönmüştür. Bütün dünyada mültecilerin menşe ülkeleri arasında liderliği Afganistan sürdürürken (2.6 milyon), Pakistan en çok mülteci ağırlayan ülke konumundadır (1.6 milyon).