Azınlık Grupları

Azınlıklar ve yerliler acil bir durumda genellikle göz ardı edilebilmektedir. Şiddet ve zulüm giderek daha fazla kişiyi etkileyerek milyonlarca insanın evlerini terk etmesine neden olurken UNHCR bu insanlara unutulmadıklarını göstermek için çalışmaktadır.

Azınlık, sayıca nüfusun geri kalanından az olan etnik, dini veya dilsel farklılıklar taşıyan grup olarak tanımlanabilir. Yerliler ise yaşadıkları topraklar işgal edilmeden ya da kolonileştirilmeden önce söz konusu yerde toprak sahibi olan kişilerdir. Dünyanın birçok yerinde bu gruplar ağır insan hakları ihlalleri, şiddet, çatışma, etnik ya da dini zulüm ve hatta ekstrem örneklerde soykırım mağduru olabilmektedir. Sonuç olarak da çoğunlukla kaçmaktan başka seçim şansları kalmamaktadır.

UNHCR olarak azınlık grupları, özellikle de kadın ve çocukları korumak için hükümetlerle ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Ayrıca, mümkün olduğu durumlarda azınlıkların ve yerli toplulukların kültürel miras ve kimliklerini korumasına yardımcı olmayı ve hayati önem taşıyan sağlık hizmetleri, çevirmen ve kalacak yere erişimlerini sağlamayı hedefliyoruz.