Çocuklar

Dünyadaki mültecilerin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor. Bu çocukların çoğu tüm çocukluklarını evlerinden, bazen de ailelerinden ayrı geçiriyor. Şiddet eylemlerine şahit olmuş ya da maruz kalmış olabiliyor ve sürgündeyken istismar, ihmal, şiddet, sömürü, insan ticareti veya silahlandırma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Ancak çocuklar inanılmaz bir şekilde dayanıklıdır. Öğrenerek, oynayarak ve becerilerini keşfederek, ailelerinden ve yaşadıkları toplumdan güç alarak her zaman bu durumlarla başa çıkmanın yollarını bulabiliyor.

UNHCR yerinden edilmiş çocukları desteklemek, korumak ve bu çocuklara yönelik çözümler bulmak üzere ulusal makamlarla, diğer uluslararası ve yerel kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır. Refakatsiz ya da ailesinden ayrı düşmüş çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasını ve aile takip ve ailenin yeniden birleşimi hizmetlerine erişmesini, yeni doğanların doğduklarında kayıt altına alınmasını ve engelli çocukların destek almasını sağlıyoruz. Psikososyal destek faaliyetleri ve eğitimle çocukların yaşamlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı oluyoruz.

Birlikte çocuklara geleceklerini yeniden kazanmaları için yardımcı olabiliriz.