Gerrit Jan van Heuven Goedhart (Hollanda): 1951–1956

“Barış, hiçbir ülkeden hiçbir insanın, daha doğrusu herhangi bir gruba mensup hiçbir insanın, korku veya ihtiyaç içerisinde yaşamadığı bir durumdur.”

Gerrit van Heuven Goedhart, UNHCR’nin ilk Yüksek Komiser’i olmadan önce avukatlık ve gazetecilik yapmıştır. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hollanda direnişinde ve Londra’da sürgün olan hükümette aktif rol almıştır.

Van Heuven Goedhart, UNHCR’de enerjisinin büyük kısmını, 1945’ten sonra hala yerinden edilmiş olan yaklaşık 2,2 milyon mülteci için finansman sağlamaya harcamıştır. Çalışmalarımızın odak noktasını üçüncü ülkeye yerleştirmeden Avrupa’da yerel entegrasyona kaydırmış ve 1954’te UNHCR’ye Nobel Barış Ödülü verildiğinde mülteciler adına kazandığı başarılar kabul görmüştür. 1956’da ani bir şekilde hayatını kaybedene kadar, tüm dünyadaki mültecilere koruma sağlamak için 65 yılı aşkın bir çalışmaya başlamak için iyi bir şekilde konumlanmıştık.

Gerrit Jan van Heuven Goedhart’ın konuşmaları (İngilizce)