İstatistikler

Irak krizi, sanayileşmiş ülkelerdeki sığımacı sayısında artışa neden oluyor

CENEVRE – Sanayileşmiş ülkelerde son beş yıldır gözlenen sığınma başvurularında yaşanan düşüş, 2007’de tersine döndü. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin hükümetler tarafından sağlanan bilgiler uyarınca hazrıladığı kesin olmayan istatistiklere göre bunun en önemli nedeni, Iraklı sığınmacıların sayısında yaşanan artış.

Geçen sene, 43 sanayileşmiş ülkede mültecilik statüsü için 338.000 yeni başvuru yapıldı. Bu 306.300 sığınma talebinide bulunulan ve son 20 yıl içerisinde en az başvurunun yapıldığı 2006 yılıyla kıyaslandığında yüzde onluk bir artışa işaret ediyor.

Sığınma başvurularında yaşanan düşüş, geçen yıl Irak’tan gelen sığınmacıların sayısındaki artışla durdu. Iraklılar, sanayileşmiş ülkelere yapılan sığınma başvurularında bu yıl ikinci kez listenin en başındaydılar. Bir sene içinde başvuruda bulunan Iraklıların sayısı iki katına çıktı. 2006’da toplam 22.900 başvuru yapılmışken, 2007’de bu sayı 45.200 oldu.

Bu sayılar ele alınırken, sanayileşmiş ülkelerdeki sığınmacı Iraklıların Irak’ta yaşanan çatışmalar sonucu yerinden edilen 4.5 milyon IrakIı’nın yalnızca yüzde birini oluşturduklarının göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu sayı, sanayileşmiş ülkelerin istatistiklerine dahil edilmeyen Irak’ın içerisinde yerinden edilen 2.5 milyon Iraklıyı ve Suriye ve Ürdün gibi komşu ülkelerdeki 2 milyon Iraklıyı da kapsıyor.

2007’de yapılan sığınma başvurularında ilk beş kaynak ülke sırasıyla şöyle: Irak (45.200), Rusya Federasyonu (18.800), Çin (17.100), Sırbistan (15.400) ve Pakistan (14.300). Iraklılar’ın dışında sığınma talebinde bulunan milletler arasında gözle görülür bir artış, Pakistanlılar (yüzde 87), Suriyeliler (yüzde 47) ve Somalilier’de (yüzde 43) yaşandı.

Sığınma başvurularının yarısı Asya’dan (Orta Doğu da dahil) yapıldı. Yapılan başvuruların yüzde 21’inin kaynağı olan Afrika, ikinci en önemli kaynak kıta oldu. Bunu yüzde 15’le Avrupa, yüzde 12’yle Latin Amerika ve Karayipler, ve yüzde birle Kuzey Amerika takip etti.

Amerika Birleşik Devletleri, 2007’de tüm milletlerden gelen sığınmacıların başlıca varış yeri oldu. 2007’de ABD’ye sanayileşmiş ülkelere yapılan sığınma başvurularının yüzde 15’i, yani yaklaşık 49.200 yeni sığınma başvurusu yapıldı. Fakat ABD’nin nüfusu göz önünde bulundurulduğunda 1,000 kişi başına sadece bir sığınma başvurusu düştüğü görülüyor. Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu sayı bin kişi başına 2.6 sığınmacı.

2006’da 24.300 sığınma başvurusu yapılan İsveç, bu sayının geçen yıl 36.200’e yükselmesiyle, yüzde ellilik bir artış yaşadı. Bu artışın asıl sebebi oldukça fazla Iraklı mültecinin İsveç’e gitmesi oldu. 2007’de İsveç, yapılan tüm başvuruların yüzde 11’yle ABD’den sonra en fazla sığınmacının gittiği ülke oldu. 2006’da toplam başvuruların yüzde 8’i İsveç’e yapılmıştı.

ABD ve İsveç’ten sonra 2007’de sığınmacılar için asıl varış ülkeleri 29.200 başvuruyla Fransa, 27.900 başvuruyla Birleşik Krallık oldu. Yunanistan, Almanya, İtalya, Avusturya ve Belçika da en çok başvurunun yapıldığı ilk on ülke arasındaydı.

“Sanayileşmiş Ülkelerdeki İltica Başvurusu Düzeyi ve Eğilimler, 2007” raporu BMMYK Saha Bilgi ve Koordinasyon Destek Birimi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapora, BMMYK’nın web sayfasından erişilebilir: www.unhcr.org/statistics

Bağlantılar