Kadınlar

Kadınlar ve kız çocukları bazı toplumlarda sadece toplumsal cinsiyetleri nedeniyle her gün ayrımcılık ve şiddete maruz kalmaktadır. Su almak ya da tuvalete gitmek gibi çok sıradan bir eylem kadınlar ve kız çocuklarını tecavüz ve istismar riskiyle karşı karşıya bırakabilmektedir.

Yerinden edilmiş kişiler söz konusu olduğunda bu sorun daha da ciddileşir. Kadınlar ve kız çocukları; mülteci, ülke içinde yerinden edilmiş ya da vatansız kişilerin oluşturduğu herhangi bir nüfusun yaklaşık yüzde ellisini oluşturmakta olup aralarında refakatsiz, hamile, aile reisi, engelli veya yaşlı olanlar ise bilhassa hassas durumdadır.

UNHCR olarak, mahremiyeti sağlayan güvenli barınaklar, inşaat veya bakım desteği, adil gıda dağıtım sistemleri ve ayrı hijyen tesisleri sağlayarak kadınların ve kız çocuklarının mücadelesini kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ayrıca, kadınların liderlik becerilerini geliştirmesine, eğitimin karşısındaki engelleri aşmasına ve fırsatlara erişim sağlamalarına yardımcı olan programlar yürütüyoruz.

Çalışmalarımız kadınlarda hâlihazırda var olan dayanıklılığın ve gücün üzerine bir şeyler koymakta ve her gün kendi hayatlarını, çocuklarının, ailelerinin ve yaşadıkları toplumun hayatını iyileştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Kimlerle çalışıyoruz

UNHCR dünyanın her yerinde yerinden edilmiş kadınlar ve kız çocuklarına yardımcı olmak için çalışan birçok kuruluştan yalnızca bir tanesidir.

BM Çatışmada Cinsel Şiddete Karşı Eylem ve Kuruluşlar Arası Daimi Komite’nin Toplumsal Cinsiyet Alt Çalışma Grubu gibi toplumsal cinsiyetle ilgili meselelere ve cinsel şiddete odaklanan kuruluşlar arası birçok forumda yer alıyoruz. UNHCR ve başka kuruluşları bir araya getiren BM Çatışmada Cinsel Şiddete Karşı Eylem, kadınlara karşı istismara dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak, en nihayetinde de cinsel şiddete bir son vermek ve dünyayı kadın ve kız çocukları için daha güvenli bir hale getirmek için kurulmuştur.