Küresel Ölçekte UNHCR ve Bireylere Koruma Sağlanması

Her bir insan, zulüm ve ayrımcılıkla karşılaşmadığı bir hayat yaşamayı hak eder.

Fakat zorla yerinden edilme herhangi birini etkileyebilir. Yüz binlerce insan, genç ya da yaşlı, hasta ya da sağlıklı, birilerinin kız ya erkek çocuğu, her gün evlerinden kaçmak zorunda kalıyor.

UNHCR’de, bizim işimiz, bu insanların haklarını korumak ve haklarına erişmelerini sağlamak. Biz, dünyanın her yerinde parçalanmış hayatları yeniden inşa etmek ve parçalanmış toplulukları iyileştirmek için milyonlarca insana yardım etmek için çok çalışıyoruz.

Çocuklar

Dünyadaki mültecilerin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor.

Azınlık Grupları

Azınlıklar ve yerliler acil bir durumda genellikle göz ardı edilebilmektedir.

Kadınlar

Kadınlar ve kız çocukları bazı toplumlarda sadece toplumsal cinsiyetleri nedeniyle her gün ayrımcılık ve şiddete maruz kalmaktadır.

Gençler

Büyümek zordur evet ama bir de mülteci olarak büyümek nedir, bunu tahayyül edebilir miyiz?

LGBTİ Bireyler

Hiç kimse cinsel yönelimi ya da cinsel kimliği nedeniyle evinden ayrılmak zorunda bırakılmamalıdır.

Erkekler

Erkekler ve erkek çocukları yerinden edilme söz konusu olduğunda ihmal veya göz ardı edilebilmektedir.

Engelli Bireyler

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre dünya nüfusunun yüzde 15’ini engelli bireyler oluşturmaktadır.

Yaşlı Bireyler

Yerinden edilme durumunda yaşlıların acil hak ve ihtiyaçları olur.