Yaşlı Bireyler

Yerinden edilme durumunda yaşlıların acil hak ve ihtiyaçları olur. Hareket edebilme kabiliyetinde eksiklik, görmede azalma ve kronik hastalıkların desteğe erişimi zorlaştırdığı düşünüldüğünde, çatışma ya da doğal afetler yaşandığında yaşlılar bilhassa hassas durumda olabilirler. Günümüzde  yaşlı mülteciler UNHCR’ninilgi alana giren toplam nüfusun yaklaşık yüzde 8,5’ini oluşturmaktadır ve 2050 yılına kadar dünyada 60 yaşın üstünde olan insan  sayısı 12 yaşın altındakilerden daha fazla olacaktır.

Yaşlılar bazen evlerini terk etmek istemeyebilirler ve tehlikeden son kaçanlar onlar olabilir. Sürgündeyken de toplumsal açıdan tecritte ve ailelerinden ayrı düşmüş olabilirler, bu durum hâlihazırdaki hassas durumlarını daha da kötüleştirmektedir.

UNHCR olarak krizden sonra iyileşirken ve kendilerini toparlarken temel hizmetlere erişimlerini sağlayarak hareket halindeki yaşlıları korumak ve onlara destek sağlamak için çok çalışıyoruz. Siz de dâhil olmak üzere bağışçılarımız yaşlı mültecilerin hayatlarının son dönemlerini onurlu ve güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamaya yardımcı oluyor.