YK:n pakolaisjärjestö kehottaa Suomea EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona turvapaikkauudistuksen edistämistä

UNHCR, YK:n pakolaisjärjestö, julkaisi tänään suosituksensa Suomen puheenjohtajakaudelle Euroopan unionin neuvostolle, joka alkaa 1. heinäkuuta 2019.

© Max-Michel Koljin

Suomella on EU:n puheenjohtajuus tärkeänä ajanjaksona, johon kuuluu uuden Euroopan komission perustaminen,  pitkän aikavälin budjettineuvotteluiden ratkaiseminen ja keskeisten prioriteettien päättäminen, jotka ohjaavat EU:n työtä seuraavien viiden vuoden aikana,” sanoi UNHCR:n EU-asioista vastaava alueellinen edustaja Gonzalo Vargas Llosa.

UNHCR suosittelee, että puheenjohtajavaltio Suomi keskittyy kahteen kiireelliseen tavoitteeseen: yhteistyön ja solidaarisuuden luomiseen pakolaisille ja vastaanottaville yhteisöille sekä rakentaa tehokasta tapaa jakaa vastuu EU:n jäsenvaltioiden kesken. ”EU:lla on ainutlaatuinen mahdollisuus edetä ja ratkaista tarvittavat uudistukset, jotka ei voida viivästyttää enää”, Vargas Llosa lisäsi.

YK:n pakolaisjärjestö toistaa että, jäsenvaltioiden välillä on oltava käytännön mukaisia ja luotettavia järjestelyjä, jotta vastuu Välimeren alueelle pelastettujen ihmisten maahan noususta voitaisiin saavuttaa oikeudenmukaisen ja hyvin hoidetun suojelujärjestelmän.

Suosituksissa kehotetaan myös EU:ta osoittamaan johtajuutta maailmanlaajuisesti laajentamalla pakolaisten uudelleensijoittamista ja muita laillisia maahanpääsy keinoja. UNHCR kehottaa puheenjohtajavaltio Suomea tukemaan YK:n pakolaisjärjestön ja kumppanien kehittämää maailmanlaajuista uudelleensijoittamisstrategiaa, jotta voidaan vähentää uudelleensijoittamismahdollisuuksien ja tarpeiden välistä kuilua. Kun yhä useampia oikeudellisia vaihtoehtoja on saatavilla, vähemmän ihmisiä todennäköisesti uhkaa henkensä etsittäessään turvallisuutta Euroopasta.

EU:n olisi myös jatkossakin oltava keskeinen humanitaarinen avunantaja. Tätä varten on tärkeää säilyttää EU:n humanitaarinen rahoitus korkealla tasolla, jotta voidaan taloudellisesti tueta niitä, jotka ovat pakotettuja pakenemaan kodeistaan.

Suomen puheenjohtajakauden kolmannen tavoiteen pitäisi olla pyrkimys edistää kansalaisuudettomuuden ratkaisemista kaikkialla EU:ssa. On olemassa todistettuja tapoja kansalaisuudettomien henkilöiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi, ja useamman jäsenvaltion olisi toteutettava tällaisia ​​toimenpiteitä, mukaan lukien ne, jotka estävät lapsia syntymästä kansalaisuudettomiksi.

YK:n pakolaisajärjestö on jatkossakin valmis tukemaan puheenjohtajavaltio Suomea, EU:ta ja sen jäsenvaltioita, pyrkiessään vahvistamaan solidaarisuutta pakolaisten ja heitä vastaanottavien maiden kesken EU:ssa ja maailmanlaajuisesti.

Lue UNHCR:n suositukset Suomen puheenjohtajakaudelle Euroopan unionin neuvostolle.