Ukrainakrisen

Hope Away from Home-kampanjen uppmanar till global solidaritet och åtgärder för att skydda rätten att söka asyl för alla. Skriv på vår namninsamling här

Flyktingar, asylsökande och fördrivningahar blivit omskrivna ämnen i den politiska och allmänna debatten. Här presenterar UNHCR tio viktiga fakta om flyktingar.

Pushbacks mot asylsökande är olagliga enligt internationell och europeisk lag.
Titta på videon. Sprid ordet.

För journalister

Kontakta våra talespersoner för Nordeuropa samt övriga världen

Jobba med oss

Jobba med oss och gör en insats som förbättrar livet för människor som tvingats fly

Kontakta oss

Kontakta våra kontor i Nordeuropa eller runt om världen