Följ oss på sociala medier

Människor fortsätter att lämna Venezuela för att fly undan våld, osäkerhet och hot, samt brist på mat, läkemedel och andra nödvändigheter. Över 4 miljoner venezuelaner bor idag utomlands, varav de flesta av dem i länder i Latinamerika och Karibien. Det är den största massflykten i regionens moderna historia.

Donera

Över 4 miljoner

flyktingar och migranter från Venezuela över hela världen (myndighetsstatistik)

464 229

asylsökanden från Venezuela över hela världen (myndighetsstatistik)

<p class=”small”Senast uppdaterad: 31/05/2018

För journalister

Kontakta våra talespersoner för Nordeuropa samt övriga världen

Jobba med oss

Jobba med oss och gör en insats som förbättrar livet för människor som tvingats fly

Kontakta oss

Kontakta våra kontor i Nordeuropa eller runt om världen