Siirtolaisten määrä maailmanlaajuisesti yli 70 miljoonaa, YK:n pakolaisvaltuutettu kehottaa solidaarisuutta

Sotaa, vainoa ja konflikteja pakenevien määrä ylitti 70 miljoonaa vuonna 2018. Tämä on suurin määrä, jonka YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on nähnyt 70-vuotisen historiansa aikana.

© UNHCR/Andrew McConnell

Tänään julkaistun UNHCR:n vuosittaisen Global Trends -raportin mukaan vähintään 70,8 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan. Tämä on yli kaksinkertainen määrä 20 vuoden takaiseen lukuun verrattuna, 2,3 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten, ja Thaimaan ja Turkin asukaslukujen väliin asettu luku.

70,8 miljoonaa on arvio, sillä etenkin Venezuelan kriisi näkyy luvussa vielä vain osittain. Vastaanottavien maiden tietojen mukaan, yhteensä noin 4 miljoonaa venezuelalaista on jättänyt maansa, mikä tekee siitä yhden maailman suurimmista viimeaikaisista pakolaiskriiseistä. Vaikka valtaosa tarvitseekin kansainvälistä pakolaissuojelua, tähän mennessä vain noin puoli miljoonaa on tehnyt virallisen turvapaikkahakemuksen.

“Näissä luvuissa käy tarkemmin ilmi pitkäaikainen kasvu sodalta, konflikteilta ja vainolta turvaa tarvitsevien ihmisten määrä. Vaikka keskustelu pakolaisista ja maahanmuuttajista on usein negatiivista, nähtävissä on myös anteliaisuutta ja solidaarisuutta etenkin sellaisten yhteisöjen taholta, jotka ovat vastaanottaneet suuria määriä pakolaisia. Mukana on myös ennätysmäärä uudenlaisia toimijoita esimerkiksi kehitysyhteistyön alalta, sekä yksityisiä yrityksiä ja yksilöitä. Tämä heijastaa ja toteuttaa kansainvälisen pakolaissopimuksen henkeä”, sanoo YK:n pakolaisvaltuutettu Filippo Grandi. “Näistä positiivisista esimerkeistä on otettava oppia, ja meidän tulee osoittaa solidaarisuutta niille tuhansille viattomille ihmisille, jotka joutuvat pakenemaan kodeistaan joka päivä.”

Global Trends -raportin luku 70,8 miljoonaa sisältää kolmea pääryhmää. Ensimmäinen on pakolaiset, jolla viitataan konfliktien, sodan tai vainon takia kotimaastaan paenneisiin. Vuonna 2018 maailmanlaajuinen pakolaisten määrä oli 25,9 miljoonaa, mikä on 500 000 enemmän kuin vuonna 2017. Tähän sisältyvät myös 5,5 miljoonaa palestiinalaispakolaista, jotka ovat YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:n vastuulla.

Toisen ryhmän muodostavat turvapaikanhakijat – kotimaansa ulkopuolella olevat kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, jotka odottavat päätöstä pakolaisaseman saamisesta. Vuoden 2018 lopussa maailmanlaajuinen turvapaikanhakijoiden määrä oli 3,5 miljoonaa.

Kolmannen ja suurimman 41,3 miljoonan ihmisen ryhmän muodostavat oman maansa sisällä olevat siirtolaiset, joihin usein viitataan termillä maan sisäiset pakolaiset (Internally Displaced People) tai IDP.

Siirtolaisuus jatkuvasti kasvoi nopeammin kuin siirtolaisiksi joutuneiden auttamiseksi löydetään ratkaisuja. Pakolaisia koskien paras ratkaisu on mahdollisuus palata vapaaehtoisesti kotiin, turvallisesti ja ihmisarvon säilyttäen. Muita ratkaisuja ovat esimerkiksi vastaanottajayhteisöön integroituminen tai uudelleensijoitus kolmanteen maahan. Vuonna 2018 kuitenkin vain 92 400 pakolaista sijoitettiin uudelleen, mikä on alle 7 prosenttia siirtoa odottavista. Noin 593 800 pakolaista pystyi palaamaan kotiinsa, ja 62 600 sai kansalaisuuden.

“Jokaisessa pakolaistilanteessa sen sijainnista ja kestosta riippumatta tulisi keskittyä pitkäjänteisesti löytämään ratkaisuja, joiden avulla ihmiset voivat palata kotiinsa”, Grandi sanoo. “UNHCR on jatkuvasti mukana tässä vaikeassa työssä, mutta kaikkien maiden tulisi myös tehdä yhteistyötä yhteisen ratkaisun puolesta. Tämä on yksi aikamme suurimmista haasteista.”

 

Global Trends 2018 – 8 tärkeää faktaa pakolaisista

  • LAPSET: Vuonna 2018 joka toinen pakolainen oli lapsi, monet heistä (111 000) yksin ilman perhettään.
  • PIKKULAPSET: Uganda kirjasi 2 800 viiden vuoden ikäistä tai nuorempaa pakolaislasta yksin tai erossa perheistään.
  • URBAANI ILMIÖ: Pakolaiset asuvat todennäköisemmin pienissä tai suurissa kaupungeissa (61 %) kuin maaseudulla tai leireillä.
  • RIKKAAT JA KÖYHÄT: Korkean tulotason maissa on keskimäärin 2,7 pakolaista 1000 asukasta kohti; keski- ja alhaisen tulotason maissa keskimäärin 5,8; kolmannes kaikista maailman pakolaisista on köyhimmissä maissa.
  • SIJAINTI: Noin 80 % pakolaisista asuu kotimaansa naapurimaassa.
  • KESTO: Lähes neljä viidestä pakolaisesta on ollut pakolaisena tilanteissa jotka ovat kestäneet vähintään viisi vuotta. Viidesosa on ollut pakolaisena tilanteissa jotka ovat kestäneet 20 vuotta tai pidempään.
  • UUDET TURVAPAIKANHAKIJAT: Suurin määrä uusista turvapaikkahakemuksista vuonna 2018 tuli venezuelalaisilta (341 800).
  • TODENNÄKÖISYYS: Pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja maan sisäisten pakolaisten osuus maailman väestöstä on vuoden 2018 kasvun jälkeen 1/108; kymmenen vuotta sitten osuus oli 1/160.

 

Media yhteyshenkilö:

Caroline Bach
Tiedottaja Islannille, Norjalle, Ruotsille ja Suomelle,

UNHCR:n Pohjois-Euroopan alue-edusto
Puhelin: + 46 8 457 4874 | Matkapuhelin: + 46 709 165 719
Sähköposti: [email protected]