Pakolaiskoulutus kriisissä: yli puolet maailman kouluikäisistä pakolaislapsista ei saa koulutusta

3,7 miljoonaa lasta eli yli puolet 7,1 miljoonasta kouluikäisestä pakolaislapsesta ei saa koulutusta, YK:n pakolaisvirasto UNHCR toteaa tänään julkaistussa raportissa.

Stepping Up: Refugee Education in Crisis -raportti osoittaa, että pakolaislasten kasvaessa koulutukseen pääsyn esteet muuttuvat yhä vaikeammiksi ylittää: vain 63 prosenttia pakolaislapsista saa peruskoulutusta verrattuna 91 prosenttiin globaalisti. Ympäri maailmaan 84 prosenttia murrosikäisistä saa toisen asteen koulutuksen, kun taas vain 24 prosenttia pakolaisista saa tämän mahdollisuuden.

“Koulu on paikka, jossa pakolaisille annetaan toinen mahdollisuus”, totesi YK:n pakolaisvaltuutettu Filippo Grandi. “Olemme pettäneet pakolaiset, sillä emme ole pystyneet antamaan heille mahdollisuutta oppia niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat tulevaisuuttaan varten.”

Jyrkkä lasku pakolaisten toisen asteen opintojen aloittamisessa perusasteen aloituslukuihin verrattuna on suoraa seurausta pakolaiskoulutuksen rahoituksen puutteesta. Tämän vuoksi UNHCR pyytääkin hallituksia, yksityistä sektoria, koulutusorganisaatioita ja lahjoittajia antamaan taloudellista tukea uudelle aloitteelle, jonka tavoitteena on käynnistää toisen asteen koulutus pakolaisille.

“Meidän tulee investoida pakolaisten koulutukseen tai maksaa hinta siitä, että kokonainen sukupolvi on tuomittu kasvamaan ilman kykyä asua itsenäisesti, löytää töitä ja toimia täysimittaisina jäseninä yhteisöissään”, lisää Grandi.

Toisen asteen koulutusaloite keskittyy koulujen rakentamiseen ja kunnostukseen, opettajien koulutukseen ja taloudellisen tuen antamiseen pakolaisperheille, jotta ne voivat kattaa kustannukset, joita syntyy lasten lähettämisestä kouluun.

Tämän vuoden raportti myös peräänkuuluttaa sitä, että pakolaiset sisällytetään kansallisiin opetusjärjestelmiin sen sijaan, että heidät sysätään epävirallisiin kouluihin, ja että heille annetaan mahdollisuus noudattaa muodollista, tunnistettua opintosuunnitelmaa sekä koko esiasteen että ensimmäisen ja toisen asteen opintojen ajan. Näin he saavat tunnistetun pätevyyden, jonka pohjalta he voivat päästä yliopistoon tai korkeampaan ammattikoulutukseen.

Vaikka pakolaisteinit pystyisivätkin ylittämään esteet ja valmistumaan toisen asteen koulusta, tällä hetkellä vain 3 prosenttia on tarpeeksi onnekkaita saadakseen jonkintyyppistä korkeampaa koulutusta. Tämä luku kalpenee verrattuna globaaliin 37 prosentiin.

UNHCR peräänkuuluttaa realistisempaa lähestymistapaa dokumentaatioon koulujen, yliopistojen ja opetusministeriöiden puolelta. Monet pakolaiset suljetaan luokkahuoneiden ulkopuolelle, koska he jättivät taakseen koe- ja kurssitodistukset sekä henkilötodistukset paetessaan kotoaan. Vaikka nämä asiakirjat olisivatkin saatavilla, jotkut isäntämaat kieltäytyvät tunnistamasta todistuksia, jotka on annettu pakolaisten alkuperämaassa.

Maailman pakolaislasten koulutusasiat ovat kiireellisiä. Vuoden 2018 loppuun mennessä maailmassa oli lähes 25,9 miljoonaa pakolaista, joista 20,4 miljoonaa on UNHCR:n toimivallan alaista. Noin puolet heistä on alle 18-vuotiaita ja miljoonat asuvat pitkään jatkuneissa olosuhteissa, joissa kotiinpaluusta lähitulevaisuudessa on varsin vähän toiveita.

Tuen pyytäminen toisen asteen koulutukseen on keskeinen osa tulevaa globaalia pakolaisfoorumia, joka pidetään joulukuussa 2019. Foorumi on kriittinen tilaisuus tehostaa maailman kollektiivista vastausta pakolaistilanteisiin.