Historiallinen foorumi tuottaa lupauksia työpaikoista ja pakolaisten koulutuksesta

Ensimmäinen maailmanlaajuinen pakolaisfoorumi tuotti yli 770 lupausta pakolaisten ja heidän vastaanottajiensa mahdollisuuksien parantamiseksi.

Historiallinen kokous Genevessä päättyi tänään. Lopputuloksena saatiin laaja-alaisia ja merkittäviä sitoumuksia miljoonien pakolaisten ja yhteisöjen auttamiseksi maailmalaajuisesti, mukaan lukien tärkeät lupaukset uudesta pitkäaikaisesta tuesta heidän kotouttamiseksi.

“Haluan kunnioittaa monien maiden – sekä avunantajien että isäntämaiden – sekä yritysjohtajien, kansalaisyhteiskunnan ja pakolaisten itsensä lupaamia ponnisteluja pakolaisten osallisuuden, itseluottamuksen ja ratkaisujen tukemiseksi”, kertoi YK:n pakolaisvaltuutettu Filippo Grandi pakolaisfoorumin päätösistunnossa.

“Viimeisen kolmen päivän aikana vallinnut energia ja sitoutuminen ovat todiste siitä, että vaikeasta globaalista tilanteesta huolimatta on olemassa yhteinen tahtotila pakenemaan joutuneiden ja turvaa etsivien ihmisten auttamiseksi.”

Foorumi kokoontui Genevessä hetkellä, jolloin 70,8 miljoonaa ihmistä asuu pakotettuina muualla kuin kotimaassaan, mukaan lukien 25,9 miljoonaa pakolaista. Se pyrkii tehostamaan reaktioita sotien ja vainojen vuoksi uudelleensijoitettujen miljoonia ihmisiä sekä auttamaan heitä vastaanottavia yhteisöjä, joista valtaosa ovat kehitysmaissa.

Kokouksen päättyessä myöhään keskiviikkoiltana valtion- ja hallitusten päämiehet, YK:n johtajat, kansainväliset instituutiot, kehitysjärjestöt, yritysjohtajat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat 3000:n osallistujan joukosta olivat antaneet yli 770 lupausta.

“Tässä on ainekset onnistumiselle. Onnistuminen on meidän kaikkien velvollisuutemme.”

He lupasit työ-ja koulupaikkoja pakolaisten lapsille, uusia hallinnollisia menettelytapoja, ratkaisuja kuten uudelleensijoittaminen, puhdasta energiaa, infrastruktuuria ja parempaa tukea vastaanottajayhteisöille ja -maille. Lisää lupauksia on odotettavissa lähitulevaisuudessa.

Maailmanpankki ilmoitti 2,2 miljardin dollarin kehitysrahoituksesta pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille sekä erillisen rahoitusikkunan yksityisen sektorin tehostamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi.

Myös Latinalaisen Amerikan kehityspankki lupasi yhden miljardin dollarin rahoituksen vastaavaan tarkoitukseen. Lisäksi laaja ryhmä valtioita, yrityksiä ja muita sidosryhmiä antoivat lupauksensa kahden miljardin dollarin arvoisesta tuesta pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille.

Niiden tavoitteena on lisätä tukea kotouttamiseen, osallistamiseen sekä pitkän aikavälin kehitystarpeisiin vastaanottavissa yhteisöissä – tunnustuksena sille seikalle, että valtaosalle maailman pakolaisista maanpako on usein pitkittynyt vuosiksi tai jopa vuosikymmeniksi.

Yritysten antamat yli 250 miljoonan dollarin lupaukset korostivat yksityissektorin kasvavaa roolia tärkeiden voimavarojen mobilisoinnissa miljoonien pakolaisten tukemiseksi maailmanlaajuisesti. Näiden aloitteiden kautta pakolaisten käytettävissä on vähintään 15 000 työpaikkaa. Lisäksi oikeudellista neuvontaa järjestetään pro bonona noin 125 000 tuntia vuodessa.

Grandi kehotti kaikkia osallistujia ylläpitämään vauhtia ja toteuttamaan lupauksensa: ”Tällä on menestyksen ainekset. Onnistuminen on meidän kaikkien velvollisuutemme,” hän sanoi.

Foorumi on olennainen osa globaalia pakolaissopimusta, jonka YK:n yleiskokous vahvisti vuosi sitten. Sopimuksen tarkoituksena on parantaa vastuunjaon ennakoitavuutta ja tasapuolisuutta.

Somalian pääministeri Hassan Ali Khayre viittasi omiin kokemuksiinsa pakolaisena puolustaessaan niiden tarpeita, jotka ovat joutuneet pakenemaan sotaa, ja korostaessaan miten tärkeää on luoda kotiin palaamisen edellytykset.

“Meidän on puututtava olosuhteisiin ja syihin, jotka pakottavat ihmisiä muuttamaan kotoaan.”

“Meidän on puututtava olosuhteisiin ja syihin, jotka pakottavat ihmisiä muuttamaan kotoaan”, hän kertoi foorumille. “Tämän vuoksi meidän on panostettava päättäväisesti hallinnon tehostamiseen, turvallisuuteen, talouden elvytykseen ja sosiaalipalveluihin, jotka ovat rauhan ja vakauden perusedellytys”, hän sanoi.

Pakolaiset osallistuivat foorumiin näkyvästi. Noin 80 miestä ja naista Afrikasta, Amerikasta, Aasiasta ja Lähi-Idästä osallistui kymmeniin paneeleihin ja tapahtumiin, joiden aihepiiri vaihteli koulutuksesta, kestävästä energiasta ja urheilusta elinkeinoihin ja mielenterveyteen.

“Voimme rakentaa paremman tulevaisuuden työskentelemällä yhdessä, yhdenvertaisina kumppaneina”, sanoi loppupaneelissa pakolaisten puolestapuhuja Tina Dixson, joka itse haki seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeusaktivistina turvapaikkaa Australiasta vuonna 2012.

“Nyt meidän on ryhdyttävä toimiin ja hyödynnettävä niitä arvokkaita sitoumuksia ja panostuksia, joita täällä on esitetty”, sanoi Dixson; “siihen tarvitaan meitä kaikkia.”

“Voimme rakentaa paremman tulevaisuuden työskentelemällä yhdessä.”

Pakolaisopiskelijoiden edustaja Wenasa Alaraba sai yleisöltä suosionosoitukset vaatiessaan enemmän panostusta pakolaisten koulutukseen tilanteissa, joissa mahdollisuudet nykyisin kaventuvat opintojen edetessä.

“Koulutus muuttaa meitä: opimme tietoja ja taitoja, parannamme mahdollisuuksiamme ja opimme tulemaan toimeen omillamme”, hän sanoi. “Koulutus ei ainoastaan tuo välttämätöntä elantoa, vaan myös menestystä.”

Genevessä käydyt keskustelut paneutuivat kuuteen keskeiseen aihealueeseen: järjestelyt taakan ja vastuun jakamiseksi, koulutus, työ ja toimeentulo, energia ja infrastruktuuri, ratkaisut, suojelukapasiteetti.

Mutta foorumissa oli myös kevyempi puolensa. Nukkeshow Seesamtien rakastettu Keksimonsteri kirvoitti leveitä hymyjä haastatellessaan osanottajia pakolaisista ministereihin ja yritysjohtajista YK-johtajiin.

Tokion vuoden 2020 olympialaisiin tähtäävän pakolaistaustaisen nyrkkeilijän iskusarjat lennähtelivät tyhjyyteen hänen varjonyrkkeillessään Kansojen palatsissa sillä aikaa, kun toiset pelasivat jalkapalloa ulkona.

Foni Joyce Vuni on pakolainen, johon foorumin optimismi oli tarttunut. Hän sanoi: “Kun pakolaiset saavat mahdollisuuden, he eivät ainoastaan saa aikaan muutosta turvapaikan myöntävässä maassa, vaan myös lähtömaassaan”.

Täydellinen luettelo sitoumuksista on täällä.