Pakolaiskiintiöitä lisättävä – vain 4,5 prosenttia tarvittavista uudelleensijoituksista toteutui vuonna 2019

Viime vuonna YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta kiintiöpakolaisia otettiin vain 63 696, vaikka 1,4 miljoonan pakolaisen arvioitiin olevan kiireellisen uudelleensijotuksen tarpeessa.

Vaikka kiintiöpakolaisten määrä lisääntyikin vaatimattomat 14 prosenttia edellisvuoden 55 680:stä, sijoituspaikkojen tarpeen ja valtioiden tarjoamien sijoituspaikkojen välillä on edelleen ammottava kuilu.

Uudelleensijoittaminen ei ole oikea ratkaisu maailman kaikkien pakolaisten tilanteeseen, mutta sillä pelastetaan ihmishenkiä suojelemalla kaikkein suurimmassa vaarassa olevia, sanoi Grainne O’Hara, UNHCR:n kansainvälisen suojelun johtaja.

UNHCR:n välittämien pakolaisten sijoitusmaat olivat lukumäärän mukaan suuruusjärjestyksessä Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia, Ruotsi ja Saksa.

Viime vuonna uudelleensijoitetuista yli 63 000 pakolaisesta suurin osa tuli Syyriasta, Kongon demokraattisesta tasavallasta ja Myanmarista.

Yksi globaalin pakolaissopimuksen päätavoitteista on lisätä kiintiöpaikkoja ja muita laillisia maahantuloväyliä, kuten perheenyhdistämisiä sekä työ- ja opiskeluperäistä muuttoa kohdemaihin. Pakolaissopimus tarjoaa konkreettisen tavan jakaa vastuuta ja osoittaa solidaarisuutta niitä maita kohtaan, jotka ovat sijoittaneet suuren määrän pakolaisia.

Viime vuonna UNHCR käynnisti yhdessä valtioiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa kolmivuotisen toimintasuunnitelman, joka koskee uudelleensijoittamista ja muita laillisia maahantuloväyliä. Tavoitteena on lisätä uudelleensijoituksia ja saada uusia maita mukaan ohjelmaan.

Vaikka toimintasuunnitelman tavoite vuodelle 2019 – 60 000 uudelleensijoitusta 29 valtioon – onkin saavutettu, tämänhetkiset ennusteet viittaavat UNHCR:n mukaan siihen, että tänä vuonna sijoitettavien pakolaisten määrä on viimevuotista pienempi. Vuoden 2020 tavoite on lisätä UNHCR:n välittämiä uudelleensijoituksia 70 000:een ja kohdemaiden määrää 31:een.

Tänä vuonna UNHCR:n päätavoitteita ovat mm. hankkia lisää kiintiöpaikkoja ja muiden laillisten maahantulotapojen kohdepaikkoja ja isäntämaita sekä turvata ohjelman elinvoimaisuutta.

UNHCR ja IOM ovat käynnistäneet uudelleensijoittamisen ja muiden laillisten maahantuloväylien yhteishankkeen (CRISP), jolla toteutetaan ohjelman tavoitteita. UNHCR ja IOM vetoavat valtioihin, jotta nämä myöntäisivät hankkeen tarvitseman 19,9 miljoonan dollarin rahoituksen.

Lisätietoja UNHCR:n vuoden 2019 uudelleensijoitusluvuista on täällä. UNHCR:n globaalista uudelleensijoituksen dataportaalista (täällä) on saatavissa tilastotietoja vuodesta 2003.