Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Korvamerkitsemättömät lahjoitukset pelastavat pakolaisia maailmanlaajuisesti

Lahjoitukset UNHCR:lle

Suomi on luotettava ja merkittävä UNHCR:n rahoittaja, ja UNHCR on Suomen antaman humanitaarisen avun suurin vastaanottaja. Suomi lahjoittaa vuosittain suuren korvamerkitsemättömän summan UNHCR:lle (7 miljoonaa euroa tai 8,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria). Näin UNHCR voi reagoida nopeasti, kun hätätilanne tapahtuu, ja osoittaa rahoitusta sinne, missä tarve on suurin.

Vuonna 2017 Suomi oli UNHCR:n 10. suurin lahjoittaja asukasta kohden. Tuki oli yhteensä 22 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Suomi rahoitti pääasiassa merkittäviin Afrikan, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan pakolaiskriiseihin reagoimista erityisesti Irakissa, Nigeriassa, Etelä-Sudanissa, Syyriassa ja Jemenissä, mukaan lukien myös pitkittyneet sisäiset pakolaistilanteet eri puolilla maailmaa.

Suomi keskittyy rahoituksessa temaattisesti vahvistamaan tukea haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille pakolaistilanteissa, mukaan lukien vammaiset ja erityistarpeita omaavat henkilöt, jotka jäävät usein näkymättömiksi juuriltaan pois joutuneissa yhteisöissä. Suomen hallitus lahjoittaa monivuotisesti vammaisten ihmisen suojelun vahvistamiseen pakolaistilanteissa. Tämä rahoitus auttaa varmistamaan haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien inkluusion, voimaantumisen ja osallistumisen muutosprosesseissa, joilla pyritään lopettamaan pakolaisuus.

Suomen temaattinen painopiste: vammaiset pakolaiset.

Lue lisää siitä, miten Suomi auttaa vammautuvia pakolaisia:

Toiminta

Suomen rahoitus tukee somalipakolaisia

Suomen rahoitus tukee somalipakolaisia

Konfliktin ja koronaviruspandemian lisätessä turvattomuutta, Suomen tuen avulla UNHCR tarjoaa suojaa somalipakolaisille heidän ikään, sukupuoleen ja mahdolliseen vammaisuuteen katsomatta.

Suomi vahvistaa tukeaan UNHCR:lle

Suomi vahvistaa tukeaan UNHCR:lle

UNHCR kiittää Suomea sen merkittävästä tuesta UNHCR:lle. Suomi lahjoitti äskettäin 12,4 miljoonaa dollaria Syyrian kriisiin ja UNHCR:n toimintaan Afrikassa ja Aasiassa lisäämällä 22,4 miljoonan dollarin tukeaan vuonna 2014.

Lahjoittavan valtion yhteistyöelin

Ulkoasiainministeriö on valtion yhteistyöelin UNHCR:n strategista yhteistyötä ja rahoitusta koskevissa asioissa.

Siirry verkkosivulle

Lue lisää kumppanuudestamme Suomen kanssa.

Viimeisimmät Suomen kuulumiset