Ukrainalaisten pakolaisten näkemyksien tarkastelu liittyen vastaanottoon, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen

Jotta voidaan varmistua siitä, että ukrainalaisia pakolaisia kuullaan heitä koskevissa keskusteluissa ja heitä koskevassa lainsäädännössä liittyen heidän olosuhteisiinsa ja tulevaisuuteen, UNHCR, YK:n pakolaisjärjestön edustusto Pohjoismaissa ja Baltiassa on lanseerannut projektin, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa ja parantaa ukrainalaisten pakolaisten osallistumista heitä koskevaan päätöksentekoon.

Osana projektia Pakolaisapu, Danish Refugee Council ja Svenska med baby ovat järjestäneet kohderyhmäkeskusteluja ukrainalaisten pakolaisten kanssa. Kohderyhmäkeskustelut ovat kattaneet erilaisia kohderyhmiä ukrainalaisten pakolaisten sisällä ja keskusteluja on käyty pakolaisten näkemyksistä liittyen heidän vastaanottoonsa uudessa maassa, heidän tämänhetkiseen tilanteeseensa sekä heidän tulevaisuuteensa.

Pakolaisten merkityksellinen ja täysi inkluusio on avainasemassa kaikenkattavan suojeluilmapiirin luomiseksi. Tämän projektin tarkoitus onkin nostaa ukrainalaisten pakolaisten osallistumista ja varmistua siitä, että heidän näkemyksiä ja mielipiteitä kuullaan ja otetaan huomioon.

Tutkimus ja sen tulokset tullaan julkaisemaan vuoden 2023 raportissa, joka yhteenvetää ja vertailee löydöksiä ja tuloksia Tanskasta, Suomesta ja Ruotsista.

Yhdessä pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa UNHCR järjestää ukrainalaisten pakolaisten vastaanottoa käsittelevän seminaarin. Se pidetään 8. joulukuuta Tukholmassa sekä verkkoyhteyden välityksellä. Seminaarissa tullaan myös esittämään kohderyhmäkeskustelujen alustavat löydökset.