Sverige skickar bistånd till nödsituationen i Irak

Flygplanen hade med sig 170 familjetält och 850 filtar som har distribuerats till läger i norra Irak.

“Den humanitära krisen i Irak har försämrats kraftigt under de senaste veckorna och Sveriges katastrobistånd har gett avgörande lindring för de som desperat kämpar för att överleva. UNHCR är tacksamma för Sveriges stöd och generösa bidrag till den akuta krisen “, säger Pia Prytz Phiri, UNHCR:s regionala representant för Nordeuropa.

Svensk räddningsinsats har utförts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och tälten har donerats av Lions Club International, en av MSB:s katastrofhjälpspartners. Räddningsinsatsen är den första delen av ett större uppdrag som organiseras inom ramen för det internationella humanitära partnerskapet (IHP), ett samarbetsnätverk mellan Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Norge och Storbritannien. För närvarande har MSB ett antal experter på plats för att hjälpa UNHCR att upprätta flera läger för fördrivna personer i norra Irak. Dessutom kommer MSB och IHP att spela en viktig roll att samordna bredare humanitära nödinsatser, såsom till exempel att etablera kontor och IKT-stöd för att underlätta arbetet för UNHCR och andra humanitära organisationer.

UNHCR har snabbt ökat storleken på sitt svar på den eskalerande humanitära katastrofen som har tvingat cirka en halv miljon människor att fly från sina hem i Irak. Flera fördrivna människor känner sig utmattade, djupt traumatiserade, lever under fruktansvärda förhållanden och är i akut behov av skydd, vatten, mat och andra grundläggande livsförnödenheter. Sedan den 24 augusti har fyra UNHCR-flyg landat i Erbil med resurser för att täcka de akuta behoven. Med hjälp av luft-, väg- och sjötransport har totalt 2 410 ton förts in bistånd i form av tält, filtar, dunkar, kök, plastpresenningar och hushållsartiklar i UNHCR:s största biståndsaktion de senaste årtiondet.

För närvarande finns det två läger i Duhok och Erbil och ytterligare 11 läger kommer snart att öppnas över hela landet. UNHCR utökar också sin vinteranpassning av bostäder och genomför ett landsomfattande kontantstödsprogram, parallellt med registrering och rättslig hjälp, vilket säkerställer att tjänster finns tillgängliga för personer med särskilda behov och för offer för sexuellt och könsrelaterat våld.

I Irak har uppskattningsvis 1,7 miljoner människor fördrivits, varav cirka 1,2 miljoner människor har fördrivits hittills under 2014, inklusive mer än 600 000 från striderna i Anbar som började i januari, och cirka 600 000 har fördrivits från konflikter i och runt Mosul sedan juni och sedan början av augusti i Sinjar. Majoriteten av de nyligen fördrivna befinner sig i Kurdistan-regionen i norra Irak. Dessutom finns cirka 216 500 syriska flyktingar i landet. Situationen är extremt bräcklig och UNHCR är beroende av det internationella samfundet för att kunna ge bistånd och fortsätter att be det internationella samfundet om hjälp för att ta itu med de akuta behoven för den tragiska situationen i Irak.

Sverige är en av UNHCR: s främsta donator och partners. År 2013 var Sverige UNHCR:s femte största givare med 121,3 miljoner amerikanska dollar (800 miljoner kronor) i bidrag. Dessutom var Sverige UNHCR:s största donator av bistånd som inte var öronmärkt och som UNHCR kunde använda där behovet var som störst.

2014 har Sverige hittills bidragit med 117,2 miljoner amerikanska dollar (768,5 miljoner kronor).

UNHCR finansieras nästan helt av bidrag, främst från stater.

Page 1 of 5