Sterk og rask støtte til UNHCR har hjulpet millioner av fordrevne Ukrainere

Siden begynnelsen av krigen i Ukraina har over 7,1 millioner flyktninger fra Ukraina krysset grensene til nabolandene, og mange har dratt videre for å søke tilflukt i land over hele Europa. Samtidig er mer enn 6,9 millioner mennesker internt fordrevne i Ukraina og står overfor mange utfordringer, inkludert manglende husly, mat, overnatting, grunnleggende infrastruktur og tilgang til arbeid og utdanning.

Den raske responsen fra Norge – og de andre nordiske og baltiske landene – med støtte og økonomiske bidrag har gjort det mulig for UNHCR, FNs flyktningorganisasjon, å sikre en tidlig og kontinuerlig respons på den humanitære nødsituasjonen i Ukraina og nabolandene.

Nå når vinteren nærmer seg med stormskritt vil mange mennesker trenge akutt og vedvarende støtte for å håndtere fallende temperaturer. Det vil være behov for å ha trygge steder å oppholde seg, reparasjoner av ødelagte hjem, varme klær og psykososial støtte.

Gjennom 241 humanitære konvoier har UNHCR sammen med andre FN-organisasjoner vært i stand til å få livsviktig hjelp og nødhjelp til mer enn 140 000 ukrainere i de hardest rammede områdene i landet. Dette arbeidet er fortsatt svært utfordrende på grunn av sikkerhetssituasjonen.

UNHCR støtter de kollektive mottaks sentrene i Ukraina, der internt fordrevne ukrainere kan søke husly og få støtte. Vi har opprettet eller forbedret nesten 100 000 soveplasser i mer enn 300 sentre.

Mer enn 535 000 internt fordrevne i Ukraina har mottatt kontantoverføringer fra UNHCR. Kontantoverføringer gjør at personer på flukt kan prioritere og oppfylle sine behov på en verdig måte samtidig som de bidra til den lokale økonomien. UNHCR har også gitt kontantoverføringer til rundt 397 000 flyktninger fra Ukraina i nabolandene Moldova, Romania, Slovakia og Polen. Kontantoverføringer fungerer da som et sikkerhetsnett i overgangsperioden, før folk finner jobb eller inngår i nasjonale sosialordningene.

UNHCR har sammen med UNICEF etablert 34 såkalte “Blue Dot Safe Spaces” i Moldova, Romania, Ungarn, Slovakia, Polen, Bulgaria og Italia. Disse “Blue Dots” gir et trygt sted for utsatte flyktninger som alenemødre, barn som reiser alene og personer fra LHBTQI+-miljøet. Blue Dots tilbyr spesialiserte tjenester som informasjon, rådgivning, barnevennlige rom, familiegjenforeningstjenester, psykososial støtte, trygge områder å sove, nødhjelp og henvisning til spesialiserte tjenester.

Inne i Ukraina har UNHCR nådd nesten 1,8 millioner mennesker med nødhjelp ved slutten av august. Dette inkluderer levering av mer enn 723 000 matvarer og andre varer som tepper, kjøkkensett, madrasser, bensindunker og solcellelamper, til internt fordrevne personer mange steder i Ukraina.

Kamper og beskytning har skadet mange hus i de hardt rammede områdene i Ukraina, og UNHCR hjelper folk med materialer for å reparere tak, vinduer, dører og vegger. I Donetsk og Luhansk oblast, og i områdene rundt Kiev, har UNHCR også gitt tusenvis av husstander nødhjelpsutstyr.

Kort tid etter krigens begynnelse lanserte UNHCR en bevisstgjøringskampanje kalt «Stay Safe» på ukrainsk, engelsk og russisk for å informere ukrainske flyktninger om risikoer og gi veiledning om hvordan de kan holde seg trygge. I tillegg har UNHCR utplassert spesialisert personell i Ungarn, Moldova, Polen og Romania og trener også frivillige i beskyttelse mot utnyttelse og overgrep, misbruk, menneskehandel og kjønnsbasert vold.

Informasjon, juridisk rådgivning og henvisninger til de riktige tjenestene er avgjørende for mennesker på flukt. UNHCR har vært i kontakt med hundretusener av ukrainere og hjulpet dem med informasjons- og beskyttelsestjenester, deriblant også psykososial støtte. Dette gjør vi via vår tilstedeværelse ved grenseoverganger, transitt og mottak sentre, samt via UNHCRs hotlines og våre digitale HJELP-sider.

Norge som giver

Så langt i 2022 har Norge bidratt med over 108,3 millioner USD til UNHCR, hvorav ca. 17,9 millioner USD gikk til UNHCRs arbeid med situasjonen i Ukraina. 72,5 millioner USD var ikke øremerket. I 2021 var Norge vår sjette største giver, med et bidrag på 107,4 millioner USD, hvorav 74 prosent ikke var øremerket.