Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Lausunnot

Lausunnot ja muut oikeudelliset asiakirjat.

UNHCR:n suositukset Suomelle

UNHCR:n suositukset Suomelle

UNHCR esittää näkemyksensä siitä, miten pakolaisten suojelua voidaan vahvistaa Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

UNHCR:n lausunto Suomen kansalaisuuslakiin ehdotettuihin muutoksiin

UNHCR:n lausunto Suomen kansalaisuuslakiin ehdotettuihin muutoksiin

UNHCR:n Pohjoismaiden ja Baltian maiden edustusto on lausunut Suomen kansalaisuuslakiin ehdotetuista muutoksista. UNHCR kannattaa lakiehdotusta ja suhtautuu myönteisesti siihen, että useat UNHCR:n kansalaisuuslain tarkistamista koskevassa esitutkinnassa elokuussa 2020...

UNHCR:n huomautukset ulkomaalaislain muutosehdotuksista

UNHCR:n huomautukset ulkomaalaislain muutosehdotuksista

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on esittänyt huomautuksemme ulkomaalaislain muutosehdotuksiin, jotka koskevat uusintahakemuksia, työnteko-oikeutta, matkustusasiakirjojen takavarikointia ja perheenyhdistämishakemuksia.  UNHCR:n huomautukset muutosehdotuksiin liittyen ovat...

UNHCR:n huomiot esityksestä Suomen ulkomaalaislain muuttamiseksi

UNHCR:n huomiot esityksestä Suomen ulkomaalaislain muuttamiseksi

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on esittänyt kommenttimme Suomen tasavallan ulkomaalaislain muuttamisesta 10.11.2015 annettuun lakiesitykseen.  Lakiesitys sisältää kolme muutosesitystä: ’humanitäärinen suojelu’-kategorian poistaminen suojeluluokituksesta, kansainvälistä...

Kansalaisuudettomuuden kartoitus Suomessa

Kansalaisuudettomuuden kartoitus Suomessa

UNHCR:n Pohjoismaiden ja Baltian maiden edustusto on viime vuosina kartoittanut kansalaisuudettomuutta kaikissa Pohjoismaissa maassa lisätäkseen tietoisuutta kansalaisuudettomuudesta ja antaakseen paremman käsityksen kansalaisuudettomien henkilöiden tilanteesta....