Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Kitokio gyvenimo šanso suteikimas pabėgėliams

Daug pabėgėlių negali grįžti namo dėl besitęsiančių konfliktų, karų ir persekiojimų, ir daugelis gyvena pavojingomis sąlygomis arba turi specialiųjų poreikių, kas reiškia, kad jie negali gauti tinkamos apsaugos šalyje, kurioje jie ieškojo prieglobsčio. Todėl jiems yra būtina persikelti į saugią trečiąją šalį.

Šiaurės šalys visuomet buvo svarbios perkėlimo partnerės – tiek pabėgėlių perkėlimo, tiek UNHCR pabėgėlių reikalų tarybos ir pasaulinės perkėlimo sistemos pajėgumų atžvilgiu.

Kas yra perkėlimas?

Perkėlimas yra neįkainojama priemonė apsaugoti pabėgėlius, kurių gyvybei, laisvei, sveikatai ar pagrindinėms žmogaus teisėms gresia pavojus šalyje, kurioje jie ieško prieglobsčio. Perkėlimo procesas reiškia pabėgėlių perkėlimą iš prieglobsčio šalies į kitą šalį, kuri sutiko juos priimti ir apgyvendinti.

UNHCR padeda perkelti pabėgėlius, tačiau šis procesas yra bendradarbiavimo rezultatas. Tokių rezultatų galima pasiekti tik glaudžiai bendradarbiaujant su įvairiais partneriais, ypač su valstybėmis, kurios savanoriškai taiko perkėlimo kvotas ir priima pabėgėlius. Svarbi ir kitų tarptautinių institucijų, tokių kaip Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) ir pilietinė visuomenė, pagalba.

UNHCR pagal nustatytus kriterijus atrenka ir nukreipia pabėgėlius perkėlimui, prieš tai nustačius jų tinkamumą tarptautinei apsaugai. Valstybės, remdamosi individualiais interviu arba išnagrinėję dosjė nusprendžia, kam pasiūlyti perkėlimą. Prieš atrinktiems pabėgėliams išvykstant iš savo pirmosios prieglobsčio šalies, vyksta išsamus procesas, įskaitant sveikatos ir saugumo patikrinimus bei pasirengimą gyvenimui naujoje priimančioje šalyje.

Iš daugybės pabėgėlių visame pasaulyje kasmet perkeliama mažiau nei vienas procentas. Šiuo metu yra nuolatinis ir didelis poreikis perkėlimo galimybėms įgyvendinti, todėl UNHCR toliau kreipiasi į priimančias šalis ir prašo, kad šios padidintų kvotas, bei skatina, kad prie perkėlimo programos jungtųsi naujos šalys.

 

Kas yra perkelti pabėgėliai?

UNHCR operacijų, susijusių su pabėgėlių situacija visame pasaulyje metu, pagal nustatytos atrankos kriterijus, pabėgėliai yra atrenkami perkėlimui. Tai grindžiama didesnėmis rizikomis apsaugos srityje, pažeidžiamumu ir specialiaisiais poreikiais. Tarp pabėgėlių, atrinktų perkėlimui, dažnai būna moterys ir mergaitės, kurioms gresia pavojus, asmenys, išgyvenę smurtą ir kankinimus, vaikai ir pabėgėliai iš rizikos grupių, turintys teisinių, medicininių ar fizinių poreikių gauti apsaugą, kurių neįmanoma įgyvendinti dabartinėje prieglobsčio šalyje.

Prieš atrenkant pabėgėlius perkėlimui, UNHCR nustato jų tarptautinės apsaugos poreikį. Kiekvienais metais UNHCR sistemingai nagrinėja ir kaupia informaciją apie pasaulinius pabėgėlių perkėlimo poreikius.

UNHCR ragina visas valstybes vadovautis tarptautiniu mastu pripažintais tinkamumo, pasaulinių poreikių ir prioritetų kriterijais sprendžiant, kuriems asmenims pasiūlyti perkėlimo galimybes. UNHCR prašo, kad šalių perkėlimo programos būtų parengtos pirmiausia atsižvelgiant į individualius apsaugos poreikius ir kad jos išliktų įvairios, nediskriminuojančios ir lanksčios.

 

Kodėl perkėlimas?

  • Perkėlimas yra svarbi apsaugos priemonė, siekiant patenkinti konkrečius pabėgėlių, kurių pagrindinėms teisėms gresia pavojus šalyje, kurioje jie prašė prieglobsčio, poreikius
  • Perkėlimas siūlo pabėgėliams ilgalaikį sprendimą, siekiant panaikinti poreikį į perkėlimą.
  • Perkėlimas yra tarptautinis atsakomybės pasidalijimo mechanizmas, nes jis teikia paramą šalims, kuriose gyvena daug pabėgėlių.

Esant rekordiškai aukštam priverstinio persikėlimo lygiui pasaulyje ir daugybei konfliktų bei užsitęsusių krizių, skatinančių žmones išvykti iš savo namų, su mažėjančia viltimi dėl sugrįžimo perspektyvų, persikėlimas tampa vis svarbesnis, siekiant užtikrinti apsaugą pažeidžiamiausiems pasaulio pabėgėliams ir jiems suteikiant vilčių dėl ateities.

Šiandien atsakomybė už pabėgėlių priėmimą ir prieglobsčio suteikimą pasaulyje nėra pasidalinta tolygiai, nes dauguma pabėgėlių priimami kaimyninėse šalyse ir daugiausia besivystančiuose regionuose.

Perkėlimas yra saugi ir tinkamai taikoma priemonė, užtikrinanti didesnį atsakomybės pasidalijimą ir solidarumą su šalimis, kurios priima daugiausia pabėgėlių. Ši priemonė taip pat suteikia saugų ir teisėtą kelią į apsaugą – tokiu būdu sumažinant reikalingumą toliau kraustytis ir patirti pavojingas keliones.

 

Perkėlimas į Šiaurės šalis

Šiaurės šalys ištisus dešimtmečius buvo stiprios UNHCR pabėgėlių perkėlimo partnerės ir priėmė perkeltus pabėgėlius. Danija nuo 1979 m., Suomija nuo 1985 m., Islandija nuo 1995 m., Norvegija nuo 1980-ųjų ir Švedija nuo 1950. 

Kelios regiono šalys taip pat remia UNHCR pasaulinę perkėlimo programą, kuri padeda stiprinti pajėgumus ir plėtoti programą.

Žr. Dažnai užduodami klausimai apie perkėlimąUNHCR perkėlimo vadovas

„Aš praradau viltį, kad mano gyvenimas galėjo susiklostyti kitaip“


Genocido metu Angelika Umugvaneza su šeima pabėgo iš Ruandos ir septynerius metus slapstėsi, kirsdama visą Kongo teritoriją pėsčiomis, kol ji ir jos sesuo buvo perkeltos į Daniją.

Po daugybės metų galvojimo vien tik apie tai, kaip išgyventi, naujosios šalies saugumas ir ramybė paskatino ją svajoti ir galvoti apie ateitį.

Šiandien Angelika yra įgijusi keletą aukštojo mokslo laipsnių ir dalyvauja humanitarinėje veikloje bei jos vystyme daugelyje kitų šalių.

 

Skaitykite jos istoriją čia.

Rasmus Flindt Pedersen

Ataskaitos ir kiti šaltiniai

Perkėlimo atmintinė

Trumpa informacija apie perkėlimą 2023 m.: Duomenys apie siūlymus persikelti ir išvykimus, dažniausiai pasitaikančias kilmės šalis, prieglobstį ir perkėlimą, informacija apie demografinius rodiklius ir perkėlimo kriterijus. Nuoroda į svetainę – čia.

Planą 2030

Skaitykite UNHCR trečiųjų šalių sprendimų pabėgėliams planą 2030 čia.

Perkėlimo duomenų ieškiklis

Statistinių duomenų teikimas apie perkėlimą, įskaitant kilmės, prieglobsčio ir perkėlimo šalis. Duomenų portalas atnaujinamas kas mėnesį. Nuoroda į svetainę – čia.

Naujienos ir veikla, susijusi su perkėlimu