Apie mus

Jau daugiau nei 65 metus Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras (UNHCR) gina pabėgėlių teises ir gerovę visame pasaulyje.

Siekiame užtikrinti, kad visi, pabėgę nuo gimtojoje šalyje patiriamo smurto, persekiojimo, karo ar stichinės nelaimės, turėtų teisę prašyti prieglobsčio ir surastų saugią užuovėją.

Nuo 1950 m.(??) sprendėme krizines situacijas įvairiuose žemynuose, teikdami gyvybiškai svarbią pagalbą pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams, šalies viduje perkeltiems asmenis ir asmenims be pilietybės, kurių dauguma neturėjo į ką kreiptis pagalbos.

Milijonams savo namus palikti priverstų žmonių padedame išsigelbėti ir susikurti šviesesnę ateitį.

Apie UNHCR Šiaurės Europai

UNHCR pirmą kartą įžengė į Šiaurės Europą, kai 1985 m. Stokholme, Švedijoje buvo atidarytas šiaurės šalių regioninis biuras. Biuras iš pradžių buvo atsakingas už UNHCR veiklą Danijoje, Suomijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Švedijoje,  vėliau buvo įtraukta Estija, Latvija ir Lietuva.

Pagrindinės UNHCR regioninės atstovybės Šiaurės Europoje užduotys yra:

  • remti vyriausybes įgyvendinant Europos ir tarptautinius teisės aktus, susijusius su prieglobsčiu ir pilietybės neturėjimu;
  • stebėti, kad prieglobsčio prašytojai turėtų prieigą prie šio regiono šalių ir galėtų kreiptis dėl apsaugos;
  • remti valstybines prieglobsčio institucijas, kuriant sąžiningą, veiksmingą ir kokybišką prieglobsčio suteikimo tvarką;
  • teikti konsultacijas vyriausybėms, partneriams ir suinteresuotosioms šalims, kaip padėti pabėgėliams integruotis šio regiono šalyse;
  • palaikyti vyriausybes, ieškant sprendimo dėl pilietybės neturinčių asmenų situacijos jų valstybėse;
  • užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojai ir pilietybės neturintys asmenys turėtų galimybę naudotis teisėmis, nepaisant jų amžiaus, lyties, skirtingumo, ir skatinti regiono vyriausybes, partnerius ir suinteresuotąsias šalis palengvinti aktyvų tokių asmenų dalyvavimą prieglobsčio suteikimo procese;
  • didinti informuotumą apie milijonų pabėgėlių padėtį visame pasaulyje ir įtraukti pabėgėlių ir prieglobsčio klausimus į valstybių darbotvarkes;
  • telkti finansinę ir kitokią paramą UNHCR darbui visame pasaulyje.