Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Šeimos susijungimas

Šeimos nariai turėtų būti kartu

Priverstinis perkėlimas kartais reiškia, kad šeimos yra išardomos. Remdamasis paprasta, bet svarbia prielaida, kad šeimos nariai privalo turėti galimybę būti kartu, UNHCR paskelbė tai prioritetu.

Šiaurės ir Baltijos šalyse UNHCR šeimos susijungimo klausimu dirba keliais būdais. Tikslas yra didinti šeimos susijungimo galimybes, mažinant bei pašalinant daugybę teisinių, finansinių ir praktinių kliūčių, su kuriomis susiduria šeimos. Be to, mes stebime veiklos kryptis ir praktiką, bei remiame sprendimus priimančias institucijas ir teisinius atstovus tam, kad galėtume stiprinti pajėgumus. Mes taip pat bendraujame su sprendimų priėmėjams, žiniasklaida ir visuomene klausimais, susijusiais su šeimų susijungimu, nes tai yra svarbi šeimų galimybė susigrąžinti savo gyvenimą ir integruotis į visuomenę, taip pat gerai pabėgėlių psichinei sveikatai palaikyti.

Kas čia vyksta?

Kai konfliktai, smurtas, persekiojimas ir žmogaus teisių pažeidimai priverčia žmones skubiai išvykti, daugelis šeimų yra išardomos. Gali praeiti mėnesiai, o kartais ir keli metai, kol jie sužinos, kur atsidūrė jų artimieji.

Noras prisijungti prie artimų šeimos narių yra pagrindinė priežastis, kodėl pabėgėliai galėtų norėti keliauti į Europą. Kai kurie griebiasi pavojingų ir neteisėtų kelionių norėdami būti kartu, rizikuodami savo gyvybe, išnaudojimu ir piktnaudžiavimu. Nei vienas šeimos narys neturėtų taip rizikuoti; jie turi pagrindinę teisę būti kartu – tai vadinama šeimos susijungimu.

Šiaurės ir Baltijos šalys suteikia galimybę pabėgėlių šeimų nariams būti kartu, nors pastaraisiais metais tai tapo daug sunkiau. Negalėjimas susitikti su savo šeima gali turėti reikšmingos įtakos pabėgėlių psichinei sveikatai ir jų gebėjimui integruotis bei padėti juos priimančiai bendruomenei. Atsižvelgiant į patirtį, pabėgėlių šeimų nariams nesudaroma galimybė būti kartu, ir jie yra paliekami neapibrėžtoje ir nesaugioje situacijoje ilgą laiką, nes jiems būti kartu trukdo teisinės, praktinės ir finansinės priežastys.

  • Teisinės kliūtys: Kai kurios šalys nustatė griežtus laiko apribojimus pabėgėliams kreiptis dėl šeimos susijungimo, todėl jiems buvo sudėtinga ar net neįmanoma pateikti visus reikalingus dokumentus. Kai kuriose šalyse tenka ilgai laukti arba duomenų apdorojimo procesai tęsiasi ilgai. Tai įtakoja nesaugių situacijų atsiradimą ir dar ilgesnį išsiskyrimą. Be to, kai kurios šalys labai siaurai apibrėžia šeimą ir suteikia skirtingas teises pabėgėliams ir asmenims, kuriems suteikta laikina apsauga, net jei jų teisės į šeimos gyvenimą yra lygios.
  • Finansinės kliūtys: Kai kurios šalys taiko didelius paraiškų mokesčius net nelydimiems nepilnamečiams, kaip sąlygą prisijungimui prie savo šeimos, tuo tarpu kitose šalyse pabėgėliams yra taikomi griežti reikalavimai dėl pajamų siekiant įrodymų, kad asmenys sugebės išlaikyti savo šeimos narius. Šie reikalavimai gali būti sunkiai įveikiami pabėgėliams, bėgusiems nuo konfliktų, karo ir persekiojimų ir bandantiems prisitaikyti prie gyvenimo naujoje šalyje.
  • Praktinės kliūtys: Kai kurios šalys reikalauja, kad šeimos nariai užsienyje vyktų į ambasadą atlikti formalumų ar gauti vizą. Tačiau nuvykti į ambasadą gali būti pavojinga ir brangu, o galbūt net ir neįmanoma, nes ambasada gali būti toli ar net kitoje šalyje, kuomet reiktų kirsti sienas.

Kokie pokyčiai reikalingi?

Situacija galėtų būti kitokia. Politikai ir vyriausybė gali padėti padaryti šeimos susijungimo procesą paprastesniu, lankstesniu ir prieinamesniu pabėgėliams.

UNHCR reiškia susirūpinimą dėl pastarojo meto apribojimų, susijusių su šeimos susijungimu, nes kartais netgi būna bandymų atgrasyti pabėgėlius nuo prieglobsčio prašymo. Todėl ragina valstybes pašalinti kliūtis, kurios šiuo metu neleidžia šeimoms susijungti.

Konkretūs pakeitimai galėtų apimti laiko apribojimų sušvelninimą, užtikrinimą, kad mokesčiai būtų saikingi, perteklinių aptarnavimo reikalavimų panaikinimą ir lankstesnio požiūrio taikymą į šeimos sampratą, dokumentų priėmimo supaprastinimą ir reikalavimų asmeniškai prisistatyti į ambasadą tapatybės nustatymui ir kelionės dokumentų išdavimui, pakeitimą.

Ataskaitos ir kiti šaltiniai

Pasaulinė platforma

 

Spustelėkite čia, jei norite aplankyti pirmąją pasaulinę platformą, skirtą pabėgėlių ir kitų tarptautinės apsaugos gavėjų šeimos susijungimui.

UNHCR rekomendacijos

2023 metais UNHCR paskelbė savo rekomendacijas Europos šalims ir ES institucijoms, kaip šeimų susijungimo procedūrą padaryti greitesnę ir saugesnę visiems. Nuoroda čia.

5 faktai apie šeimos susijungimą

Brošiūra su 5 faktais apie šeimos susijungimą, sukurta UNHCR atstovybės Šiaurės ir Baltijos šalyse. Nuoroda į svetainę – čia

Naujienos ir veikla apie šeimos susijungimą