Gaukite pagalbos

Informacija dėl koronaviruso (COVID-19) yra čia

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJA

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (LRKD) teikia nemokamą teisinę pagalbą prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams, gyvenantiems Lietuvoje per visą prieglobsčio suteikimo proceso laikotarpį.

Interneto svetainė: http://www.redcross.lt/
Tel. (+ 370) 5 212 7322, mob. tel. ( +370) 682 48 533
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00 – 17.00

Konsultacijos teikiamos iš anksto susitarus.

MIGRACIJOS DEPARTMENTAS

Daugiau apie prieglobsčio prašymą Lietuvoje.

________________________

Find information on the coronavirus (COVID-19) here

THE LITHUANIAN RED CROSS SOCIETY

The Lithuanian Red Cross Society (LRCS) provides free legal aid to asylum-seekers and refugees residing in Lithuania during all stages of the asylum procedure.

Web: http://www.redcross.lt/
Telephone: (+ 370) 5 212 7322, Mobile ( +370) 682 48 533
Opening hours: Monday to Friday: 9.00 to 17.00

Consultations are provided by prior appointment.

THE MIGRATION DEPARTMENT

Additional information about seeking asylum in Lithuania.