'
;

Iškiliausi rėmėjai

Džiaugiamės galėdami pasikliauti nedidele grupe draugų, kurių įtaka, atsidavimas ir sunkus darbas padeda mums remti ir saugoti milijonus žmonių visame pasaulyje, kurie buvo priversti bėgti iš savo namų.

Specialioji pasiuntinė (??)

Jau daugelį metų būdama atsidavusi darbui UNHCR ir pabėgėlių problemoms, Angelina Jolie Pitt 2012 m. balandį buvo paskirta specialiąja pasiuntine

Eidama šias svarbias pareigas, A. Jolie Pitt dėmesį sutelkia ties didžiausiomis krizėmis, kurios sukelia masinius priverstinius persikėlimus, bei remia ir atstovauja UNHCR bei vyriausiąjį komisarą diplomatiniu lygmeniu. Ji taip pat tariasi su sprendimų priėmėjais dėl priverstinio perkėlimo problemų visame pasaulyje. Dirbdama šį darbą, ji padėjo rasti gyvybiškai svarbius sprendimus, reikalingus žmonėms, kurie buvo priversti palikti savo namus.

A. Jolie Pitt anksčiau (2001–2012 m.) atstovavo UNHCR kaip Geros valios ambasadorė. Ji nepailsdama dirbo ir įvykdė daugiau nei 50 vietos misijų bei tapo įtakinga pabėgėlių ir priverstinai perkeltųjų asmenų gynėja.

Geros valios ambasadoriai (??)

Geros valios ambasadoriai – tai visuomenei žinomiausi UNHCR atstovai. Jie savo įtaka, atsidavimu ir sunkiu darbu padeda mūsų organizacijai pasiekti kiekvieną žemės kampelį.

Žymūs rėmėjai

Mūsų žymūs rėmėjai prisideda prie UNHCR veiklos savo įtaka, atsidavimu ir sunkiu darbu reguliariai padėdami rinkti lėšas, didinti žinomumą ir ginti pabėgėlių reikalus.