UNHCR Lietuvoje

Pastaraisiais metais UNHCR sustiprino savo veiklą Lietuvoje ir kitose dviejose Baltijos šalyse. Glaudžiai bendradarbiaujame su Vyriausybe, valdžios institucijomis ir pilietine visuomene, įskaitant įvairias organizacijas partneres, siekdami skatinti pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir asmenų be pilietybės teises ir gerovę Lietuvoje.

UNHCR turi ryšių biurą Vilniuje.

Lietuvos reagavimo į pabėgėlių situaciją planas dėl padėties Ukrainoje

Nuo 2023 m. Lietuva, Estija ir Latvija, yra įtrauktos į išsamų regioninį Reagavimo į pabėgėlių situaciją planą dėl padėties Ukrainoje (RPSP). Reagavimo į pabėgėlių situaciją planas, koordinuojamas UNHCR, yra įvairius partnerius ir sektorius apimantis planas, kuriuo siekiama papildyti Vyriausybės vadovaujamą reagavimą, kad būtų užtikrinta apsauga ir parama pabėgėliams iš Ukrainos.

Siekdami pastiprinti visos visuomenės atsaką ir Vyriausybės vadovaujamą reagavimą Lietuvoje, iš viso 10 partnerių, įskaitant UNHCR, siūlo teikti paramą pagrindinėse srityse, tokiuose, kaip pagrindiniai poreikiai, aprūpinimas maistu, sveikatos užtikrinimas, ar pragyvenimo šaltiniai.

Šio plano tikslas – teikti orią pagalbą, plėsti socialines ir ekonomines galimybes ir didinti socialinę sanglaudą tiek jau esamiems pabėgėliams iš Ukrainos, tiek naujai atvykstantiems asmenims.

Planas neturi bendro fondo, bet veikia kaip lėšų rinkimo platforma, kurioje pateikiamas įvairių partnerių Lietuvoje planuojamai veiklai reikalingų lėšų – iš viso 18 mln. JAV dolerių – finansinis planas ir suteikiama galimybė visiems dalyvaujantiems partneriams patiems rinkti lėšas. 

 

Skaitykite apie tai daugiau čia:

Atnaujinta informacija apie veiklas (anglų kalba):

III ketvirtis

(nuo 2023 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.)

II ketvirtis

(nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki birželio 30 d.)

I ketvirtis

(nuo 2023 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d.)

Darbas su partneriais

UNHCR Lietuvoje glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis organizacijomis partnerėmis, teikiančiomis teisinę, psichosocialinę ir integracijos pagalbą, kurios taip pat vykdo apsaugos, informuotumo didinimo ir atstovavimo veiklas.

UNHCR partneriai Lietuvoje:

Lietuvos Raudonasis Kryžius

1919 m. įkurtas Lietuvos Raudonasis Kryžius priklauso Tarptautinei Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijai (IFRC). Pagrindinės Lietuvos Raudonasis Kryžius veiklos sritys yra pagalba pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams ir migrantams, humanitarinė pagalba pažeidžiamiems asmenims Lietuvoje ir jaunimo įtraukimas į savanorišką veiklą.

Lietuvos Raudonasis Kryžius yra UNHCR partneris nuo 1997 m. 2023 m. Lietuvos Raudonasis Kryžius, bendradarbiaudamas su UNHCR, teikia teisinę pagalbą prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams, stebi padėtį priėmimo centruose ir pasienyje. Be to, Lietuvos Raudonasis Kryžius teikia individualias konsultacijas pabėgėliams, įskaitant vienišas moteris su vaikais, vyresnio amžiaus asmenis ir neįgaliuosius, siekdamas padėti jiems įsitraukti į darbo rinką, naudotis socialinėmis paslaugomis ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas.

Artscape

2012 m. įkurta „Artscape“ yra ne pelno siekianti kultūros organizacija, kuri suteikia galimybę pažeidžiamoms visuomenės grupėms dalyvauti kultūroje ir daryti įtaką per meno projektus.

Bendradarbiaudama su UNHCR 2023 m. „Artscape“ rengia meno terapijos užsiėmimus pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų vaikams, rengia tinklalaides ir vaizdo įrašus, kuriais, be kitos veiklos, siekiama didinti informuotumą ir skatinti pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų įtrauktį.