Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Pārmitināšana

Sniedzam bēgļiem iespēju jaunai dzīvei

Daudzi bēgļi nespēj atgriezties mājās ilgstošo konfliktu, kara un vajāšanas dēļ, un daudzi no viņiem dzīvo bīstamos apstākļos vai viņiem ir specifiskas vajadzības, kuru dēļ viņi nevar saņemt pienācīgu aizsardzību valstī, kurā meklē patvērumu. Tā vietā viņiem nepieciešama pārmitināšana uz drošu trešo valsti.

Ziemeļvalstis ilgu laiku bijušas svarīgas partneres pārmitināšanā – gan bēgļu pārvietošanā, gan arī atbalstot UNHCR un globālās pārmitināšanas programmas kapacitāti.

Kas ir pārmitināšana?

Pārmitināšana ir veids, kā aizsargāt bēgļus, kuru dzīvība, brīvība, veselība vai cilvēktiesības ir pakļautas riskam valstī, kurā viņi meklējuši patvērumu. Pārmitināšanas process nozīmē bēgļu nosūtīšanu no viņu patvēruma valsts uz citu valsti, kas ir piekritusi viņus pieņemt un pārmitināt.

UNHCR palīdz pārmitināt bēgļus, bet šis process ir dažādu organizāciju kopīgs darbs. To var sasniegt, cieši sadarbojoties ar partneriem, it īpaši bēgļu uzņēmējvalstīm, kuras brīvprātīgi uzņem bēgļus pārmitināšanai. Šajā procesā nozīmīgas ir arī citas starptautiskās organizācijas, piemēram, Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM) un pilsoniskā sabiedrība.

Saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem, UNHCR identificē bēgļus, kuriem nepieciešama pārmitināšana. Balstoties uz individuālajām intervijām vai iesniegtajiem dokumentiem, kas pamato pārmitināšanas nepieciešamību, uzņēmējvalstis izvēlas, kam piedāvāt pārmitināšanu. Pirms izvēlētie bēgļi dodas prom no savas pirmās patvēruma valsts, viņiem jāiziet dažādas pārbaudes, tai skaitā veselības un drošības pārbaude. Bēgļiem arī palīdz  sagatavoties dzīvei jaunajā valstī.

No miljoniem bēgļu visā pasaulē katru gadu tiek pārmitināti mazāk par vienu procentu. Šobrīd ir būtiska nepieciešamība pēc papildus pārmitināšanas iespējām, tāpēc UNHCR turpina aicināt uzņēmējvalstis, lai tās palielina savas kvotas, un lai jaunas valstis piesakās un pievienojas pārmitināšanas programmai.

 

Kas ir pārmitinātie bēgļi?

UNHCR iesaka un izvirza bēgļus pārmitināšanai saskaņā ar noteiktām kategorijām, kurās ir tādi kritēriji kā nepieciešamība pēc paaugstinātas aizsardzības, draudi dzīvībai vai cita veida draudi un īpašas vajadzības. Tāpēc bēgļu vidū, kas izvēlēti pārmitināšanai, ir, piemēram, sievietes, meitenes un bērni, kuri pakļauti dažādiem draudiem, vardarbību un spīdzināšanu pārdzīvojušie, un bēgļi, kuriem ir juridiskas, medicīniskas vai fiziskas aizsardzības vajadzības, kuras nevar tikt nodrošinātas viņu pašreizējā patvēruma valstī.

Pirms bēgļi tiek izvirzīti pārmitināšanai, UNHCR katram bēglim nosaka starptautiskās aizsardzības nepieciešamības iemeslu. Katru gadu UNHCR sistemātiski izplāno un apkopo datus par globālo situāciju bēgļu pārmitināšanas nepieciešamības jautājumā.

UNHCR mudina visas uzņēmējvalstis, lemjot par to, kurš bēglis tiks uzņemts, vadīties pēc starptautiski atzītām kategorijām attiecībā uz atbilstību pārmitināšanas nepieciešamībai, globālajām vajadzībām un programmas prioritātēm. UNHCR aicina valstis veidot pārmitināšanas programmas, ņemot vērā cilvēku individuālas aizsardzības vajadzības, un lai tās ir dažādību atbalstošas, nediskriminējošas un elastīgas.

 

Kāpēc pārmitināšana?

  • Pārmitināšana nodrošina nepieciešamo aizsardzību bēgļiem, kuriem ir specifiskas vajadzības vai kuru pamattiesības ir apdraudētas valstī, kurā viņi meklējuši patvērumu.
  • Pārmitināšana bēgļiem sniedz ilgtermiņa risinājumu, jo tā izbeidz nebeidzamu piespiedu pārvietošanu.
  • Pārmitināšana ir veids, kā sadalīt starptautisko atbildību, jo tā sniedz atbalstu valstīm, kas uzņem visvairāk bēgļu.

Visā pasaulē piespiedu kārtā pārvietoto cilvēku skaits pēdējos gados ir rekordaugsts, jo pasaulē norisinās dažādi militāri un politiski konflikti, kā arī vairākās valstīs ir ieilgušas krīzes, kas liek cilvēkiem pamest savas mājas. Izredzes uz ātru atgūšanos no šīs situācijas arvien samazinās, tāpēc bēgļu pārmitināšana kļūst nepieciešamāka, lai sniegtu atbalstu pasaules visneaizsargātākajiem cilvēkiem un piedāvātu tiem iespēju nākotnei.

Šobrīd atbildība par bēgļu izmitināšanu un patvēruma sniegšanu pasaulē nav sadalīta taisnīgi, jo vairākums bēgļu tiek izmitināti kaimiņu valstīs un reģionos, kas šobrīd ekonomiski vēl tikai attīstās.

Pārmitināšana ir drošs līdzeklis, lai nodrošinātu vienlīdzīgāku atbildības dalīšanu un izrādītu solidaritāti valstīm, kuras uzņēmušas visvairāk bēgļu. Tā arī sniedz drošu un juridisku ceļu uz aizsardzību, tādējādi samazinot nepieciešamību bēgļiem turpmāk pārvietoties un doties izmisīgos drošības meklējumos.

 

Pārcelšanās uz Ziemeļvalstīm

Ziemeļvalstis jau vairākus gadu desmitus ir svarīgs UNHCR partneris cilvēku pārmitināšanā un sniedz palīdzību, uzņemot bēgļus Dānijā kopš 1979. gada, Somijā kopš 1985. gada, Īslandē kopš 1995. gada, Norvēģijā kopš 20. gs. 80. gadiem un Zviedrijā kopš 1950. gada.

Vairākas valstis šajā reģionā sniedz arī finansiālu atbalstu UNHCR Starptautiskajai pārmitināšanas programmai, kas palielina darbības kapacitāti un attīsta programmu.

Aplūkojiet arī Biežāk uzdotos jautājumus par pārmitināšanuUNHCR Pārmitināšanas Rokasgrāmatā

“Es biju zaudējusi cerību, ka mana dzīve varētu būt citādāka”


Anželika Umagvenza ar savu ģimeni aizbēga no Ruandas genocīda laikā un turpināja bēgļa gaitas septiņus gadus, ar kājām šķērsojot visu Kongo, pirms viņa un viņas māsa tika pārmitinātas Dānijā.

Pēc tam, kad vairākus gadus vienīgā doma bija izdzīvošana, jaunās valsts drošība un miers ir ļāvis viņai sapņot par labāku nākotni.

Šodien Anželikai ir vairākas augstākās izglītības, un viņa piedalās humānās un citas palīdzības darbos dažādās valstīs.

Viņas stāstu lasiet šeit.

Rasmus Flindt Pedersen

Atskaites un citi resursi

Resettlement factsheet

Pārskats par pārmitināšanu 2023. gadā: dati par iesniegumiem un izbraukušajiem, visbiežākās pārmitināmo izcelsmes valstis, patvēruma un pārmitināšanas valstis, kā arī informācija par demogrāfiju un pārmitināšanas kategorijām. Saite šeit.

Ceļvedis 2030

Lasīt šeit: UNHCR Trešo valstu risinājumi bēgļiem: Ceļvedis 2030

Resettlement data finder

Sniedz statistiku par pārmitināšanu, ieskaitot izcelsmes, patvēruma un pārmitināšanas valstis. Dati tiek atjaunoti reizi mēnesī. Saite šeit.

Jaunumi un darbi, kas saistīti ar pārmitināšanu.