Kam galime padėti

Pagrindinis JT pabėgėlių agentūros (UNHCR) tikslas – pabėgėlių teisių ir jų gerovės apsauga. Dirbdami kartu su mūsų partneriais (valstybėmis, institucijomis, nevalstybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis) stengiamės užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę prašyti prieglobsčio ir jį gauti saugioje šalyje. Mes irgi stengiamės užtikrinti ilgalaikius sprendimus.

Dešimtmečiais, UNHCR padėjo milijonams žmonių pradėti gyvenimą iš naujo. Mes padėjome pabėgėliams, sugrįžusiems į savo šalį, asmenims be pilietybės, šalies viduje perkeltiems asmenims ir prieglobsčio prašytojamas. Mūsų apsauga, būstas, sveikata, ir švietimas yra svarbūs padedant atkurti sugriautą praeitį ir siekti geresnės ateities naujoje vietoje. 

Pabėgėliai 

Pabėgėliai yra žmonės bėgantys nuo karo, konflikto, smurto, persekiojimo, ar žmogaus teisių pažeidimų. Jų teisės yra apibrėžtos ir saugomos įstatymo, todėl jie neturėtų būti išsiųsti ar grąžinti atgal į aplinkybes, kur jų gyvybei ar laisvei gręsia pavojus.  

Pabėgėlių apsauga įskaito apsaugą nuo grąžinimo į pavojų keliančias situacijas, užtikrinti sąžiningas ir veiksmingas prieglobsčio procedūras ir priemones, kurios gerbtų esmines žmogaus teises ieškant ilgalaikės išeities.  

Prieglobsčio prašytojai 

Prieglobsčio prašytojas yra asmuo, kurio tarptautinės apsaugos prašymas dar turi būti apsvarstytas. Valstybinės prieglobščio prašymo sistemos yra reikalingos norint nustatyti ar asmuo turi teisę į tarptautinę apsaugą ir gali būti pripažintas pabėgėliu. Tačiau vykstant masiniams pabėgėlių judėjimams, dažniausiai dėl konflikto ar smurto, ne visuomet įmanoma ir būtina pravesti atskirus pokalbius su kiekvienu prieglobsčio prašytoju peržengiančiu sieną. Dažnai šios grupės yra vadinamos prima facie pabėgėliais. 

Prieglobsčio prašymas niekada nėra laikomas nusikaltimu, bet pagrindine žmogaus teise.  

Asmenys turėjusieji persikelti šalies viduje  

Asmenys turėjusieji persikelti šaleis viduje, irgi buvo priversti palikti savo namus dėl smurto, konflikto, persekiojimo, tačiau siekdami saugumo jie neperžengė savo šalies ribų. Skirtingai nuo pabėgėlių, jie bėga nuo priespaudos savo šalyje. 

Asmenys turėjusieji persikelti šalies viduje yra apsaugoti tos valstybės įstatymų, net jeigu pati valstybė yra jų priverstinio persikėlimo kaltininkė. Dažniausiai jie persikelia gyventi į vietas kur humanitarine pagalba yra sunkiau pasiekiama, todėl šie asmenys yra vieni iš pažeidžiamiausių pasaulyje.  

Asmenys neturintys pilietybės 

Asmenys, neturintys pilietybės, nėra jokios šalies piliečiais. Tai reiškia, kad jiems gali būti sunku įgyvendinti pagrindines žmogaus teises ar gauti prieigą prie būtiniausių paslaugų. Kai kurie asmenys gimsta be pilietybės, kiti tokiais tampa, tačiau kokia bebūtų priežastis, asmenys be pilietybės yra dažnai marginalizuojami ir atskiriami. Skaitykite apie asmenis be pilietybės čia.