'
;

Vyriausiasis komisaras

„UNHCR biuras veikia ypač sunkiomis sąlygomis. Kai tuo pačiu metu vyksta kariniai konfliktai keliose šalyse, dėl kurių žmonės masiškai bėga į saugesnes vietas, kyla vis naujos prieglobsčio problemos, trūksta lėšų humanitarinei pagalbai finansuoti. Be to, labai pavojingas dalykas yra didėjanti ksenofobija.“

Filipas Grandis (Filippo Grandi) yra 11-asis JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras.
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2016 m. sausio 1 d. jį išrinko penkerių metų kadencijai, kuri baigsis 2020 m. gruodžio 31 d.

Grandis gimė 1957 m. Milane, pabėgėlių reikalų ir humanitarinės pagalbos srityje dirba daugiau kaip 30 metų. 2010−2014 m. ėjo Jungtinių Tautų Paramos ir darbo agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (JTPDO) generalinio komisaro pareigas, prieš tai nuo 2005 m. buvo šios agentūros generalinio komisaro pavaduotojas. Taip pat dirbo JT generalinio komisaro specialiuoju pavaduotoju Afganistane, bendradarbiavo su nevyriausybinėmis organizacijomis ir UNHCR padaliniais Afrikoje, Azijoje, Artimuosiuose Rytuose ir centrinėje biuro būstinėje Ženevoje.

Grandis baigė šiuolaikinės istorijos studijas Milano universitete, turi Romos Grigaliaus universitete įgytą filosofijos bakalauro laipsnį ir Koventrio universiteto garbės daktaro laipsnį.