FN:s flyktingkommissarie

Grandi föddes i Milano 1957 och har varit engagerad i flyktingar och humanitärt arbete i över 30 år. Mellan 2010 och 2014 var Grandi generalkommissionär för UNRWA, FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar. Innan det var han vice generalkommissionär från 2005. Han har också tjänstgjort som ställföreträdande särskild representant för FN:s generalsekreterare i Afghanistan, samt arbetat med icke-statliga organisationer och UNHCR i Afrika, Asien, Mellanöstern och på vårt huvudkontor i Genève.

Grandi har en examen i modern historia från State University i Milano, en examen i filosofi från det gregorianska universitetet i Rom och är hedersdoktor vid universitetet i Coventry.

 

Tidigare högkommisarier: