UNHCR: spremembe zakona o tujcih bi lahko ogrozile pravico do azila

PRESS RELEASE

Ljubljana, 25. januar 2017

UNHCR: spremembe zakona o tujcih bi lahko ogrozile pravico do azila
UNHCR, Agencija Združenih narodov za begunce, je danes pozvala Državni zbor
Republike Slovenije, da ne sprejme zakonskih sprememb, ki bi ogrozile pravico do
azila v Sloveniji vsem bežečim pred vojnami in preganjanjem.
V četrtek, 26. januarja 2017, bo Državni zbor Republike Slovenije razpravljal in odločal
o spremembah Zakona o tujcih. UNHCR verjame, da bi trenutni predlagani
amandmaji, ki se navezujejo na dostop do ozemlja Slovenije in azilnih postopkov v
kriznih situacijah, lahko kršili obveznosti Slovenije iz Konvencije o statusu beguncev
iz leta 1951 ter prava Evropske unije. Konvencija, ki jo je Vlada ratificirala, zavezuje
državo do zaščite beguncev.
»UNHCR je predvsem zaskrbljen, da bi s sprejemom amandmajev Slovenija kršila
zavezo preprečevanja vračanja oseb na območja, kjer bi bili njihovo življenje in
svoboda ogroženi (refoulement),« je dejala Montserrat Feixas Vihe, regionalna
predstavnica UNHCR za srednjo Evropo. »Pozivamo Slovenijo, naj ne sprejme
zakonodaje, ki bi lahko za posledico imela izgon ljudi, ki potrebujejo mednarodno
zaščito, ali pa bi preprečevala dostop do ozemlja in azilnih postopkov za vse, ki so
prisiljeni bežati.«
Da lahko zagotovijo zaščito za prosilce za azil in begunce, morajo države svoje meje
upravljati v skladu z obveznostmi izhajajočimi iz nacionalnega, evropskega in
mednarodnega prava.
UNHCR želi spomniti zakonodajalce, da pravica do azila ni v neskladju z upravljanjem
meja in zagotavljanjem varnosti.
UNHCR je predstavil svoje komentarje k predlaganim amandmajem in pozval
predsednika Vlade ter predsednika Državnega zbora, k zagotovitvi, da spremembe
slovenske zakonodaje ne bodo v nasprotju z mednarodnim pravom ter Konvencijo o
statusu beguncev.