Splošni pogoji uporabe

Uporaba te spletne strani, www.unhcr.org, in vseh strani na tej domeni (v nadaljevanju: UNHCR spletna stran), pomeni soglašanje z naslednjimi pravili in pogoji. UNHCR si pridržuje pravico izkoristiti vsa dovoljena pravna sredstva za kakršnokoli kršitev teh pogojev uporabe, vključno s kršitvijo UNHCR pravic v UNHCR imenu in emblemu in njegovih pravic v povezavi z informacijami, likovni deli, besedilom, video, avdio, ali slikami (v nadaljevanju: vsebina) UNHCR spletne strani.

1. UNHCR spletna stran

UNHCR spletna stran je ustvarjena s strani UNHCR le za osebno uporabo in izobraževalne namene. Izvlečki informacij te spletne strani se lahko pregledajo, razmnožujejo ali prevedejo
za namene raziskav ali zasebnega študija, vendar ne z namenom prodaje ali za uporabo povezano s poslovnimi nameni. Kakršnikoli uporabi vsebine UNHCR spletne strani mora biti priložen podatek o izvoru vira s citiranjem enotnega lokatorja vira (URL) besedila.

Kakršnakoli druga uporaba, razen za osebne ali izobraževalne namene, vključno z razmnoževanjem ali prevodom večjih delov vsebine UNHCR spletne strani zahteva izrecno predhodno pisno dovoljenje s strani UNHCR. Vsa vsebina UNHCR spletne strani je zaščitena z zakonom, vključno, kjer ustrezno, z zakonom o avtorskih pravicah. Vsebina UNHCR spletne strani je izbrana na podlagi lastnih meril in po lastni presoji UNHCR. UNHCR si pridružuje pravico, da kadarkoli spremeni ali prekine katerikoli vidik ali lastnost UNHCR spletne strani, vključno, vendar ne omejeno, s temi pogoji uporabe, časom razpoložljivosti in opreme, potrebne za njeno dostopanje.

2. UNHCR ime in emblem

UNHCR ime in emblem sta v ekskluzivni lasti UNHCR. Zaščitena sta v skladu z mednarodnim pravom. Nepooblaščena uporaba je prepovedana. Ni ju dovoljeno kopirati ali na kakršenkoli način razmnoževati brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani UNHCR.

3. Ohranjanje imunitete

Nič v ali v zvezi s tem obvestilom ali na UNHCR spletni strani se ne more razumeti kot opustitev kateregakoli privilegija in imunitete UNHCR v skladu s Konvencijo o privilegijih in imunitetah Združenih narodov, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 13. februar 1946, in z določbami sporazuma med švicarskim zveznim svetom in Generalnega sekretarja Združenih narodov z 19. aprila 1946.

4. Omejitev odgovornosti

Združeni narodi in UNHCR zavračajo vso odgovornost, ki izhaja iz uporabe UNHCR spletne strani ali vsebino UNHCR spletne strani. Združeni narodi, UNHCR, člani njihovega osebja in njihovi izvajalci, ne odgovarjajo za morebitne finančne ali druge posledice, ki izhajajo iz uporabe vsebine UNHCR spletne strani, vključno z neprimerno, nepravilno ali goljufivo uporabo takšne vsebine.

Odgovornost za mnenja, izražena v podpisanih člankih, študijah in drugih prispevkih, nosijo izključno njihovi avtorji, in objava ne pomeni UNHCR podpore mnenjem, izraženimi v njih.

UNHCR spletna stran za donacije ima varnostne ukrepe za zaščito pred izgubo, zlorabo in spreminjanja podatkov pod našim nadzorom. UNHCR si prizadeva zagotoviti varno zbiranje in prenos občutljivih podatkov uporabnikov, vključno s podatki kreditnih kartic, s pomočjo v industriji sprejetih metodologij zbiranja podatkov in šifriranja. Zaupno uporabo te spletne strani UNHCR ne more zagotoviti. UNHCR ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo lahko obiskovalcem ali katerakoli osebi povzročila kršitev zaupnosti v zvezi z uporabo te spletne strani ali kakršnekoli informacije, posredovane na tej spletni strani.

Čeprav si UNHCR prizadeva zagotoviti, da je vsaka programska oprema, ki je na voljo za prenos na UNHCR spletni strani, brez kakršnihkoli virusne programske opreme, ne more zagotoviti, da je material brez nekaterih ali vseh programskih virusov. UNHCR ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo kakorkoli povzročeno s programsko opremo in s tem povezanih kod, vključno z virusi in črvi.

Uporaba posebnih označb držav ali ozemelj, ne pomeni nikakršne sodbe s strani UNHCR glede pravnega statusa teh držav ali ozemelj, njihovih organov in institucij ali razmejitve njihovih meja.

Omemba imen določenih podjetij ali gospodarskih proizvodov ali postopkov (navedena kot registrirana ali ne) ne pomeni nikakršnega namena kršitve lastninskih pravic, niti ne sme biti razumljena kot podpora ali priporočilo s strani UNHCR

5. Interaktivni deli spletne strani

UNHCR ne sprejema odgovornosti v povezavi z uporabnikovo uporabo oglasnih desk, klepetalnic, ali drugih sporočil oz. komunikacijskih možnosti, ki so na voljo na njegovih straneh, ali za kakršenkoli material, ki je bil predložen s strani uporabnika in izveden na UNHCR spletni strani, vključno z, na primer, odgovornostjo za točnost ali zanesljivost kakršnihkoli informacij, podatkov, mnenj, nasvetov ali izjav, ki so v takem materialu.
Klepeti, objave, e-pošte in druga sporočila kateregakoli uporabnika niso podprti s strani Združenih narodov, in se ne obravnavajo kot da so bili pregledani ali odobreni s strani UNHCR. UNHCR si pridružuje pravico, da iz kakršnegakoli razloga in brez predhodnega obvestila odstrani kakršnokoli vsebino prejeto s strani uporabnikov.

6. Hiperpovezave do drugih spletnih strani

Ta stran vsebuje povezave na druge spletne strani. UNHCR ne prevzema nikakršne odgovornosti v takšnih povezavah vključno z njihovimi praksami varovanja zasebnosti ali njihovo vsebino.